Paslaugos

 

Rekomendacijos

 

 1. Rekomendacija dėl konkurso į įstaigos prie ministerijos vadovo, ministerijos kanclerio pareigas komisijos darbo organizavimo

 2. Rekomendacija dėl apmokėjimo poilsio ir švenčių dienomis 

 3. Rekomendacija dėl valstybės tarnautojų nuotolinio darbo

 4. Rekomendacijos dėl neformalaus skelbimo į valstybės tarnybą parengimo

 5. Žmogiškųjų išteklių valdymo sąvokų žodynėlis

 6. Rekomendacijos dėl valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas
   
 7. Rekomendacija dėl teisės aktų nuostatų, susijusių su dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimu, įgyvendinimo

 8. Rekomendacija dėl Valstybės tarnybos įstatyme nustatytų žuvusių ar mirusių valstybės tarnautojų šeimos nariams taikomų socialinių garantijų ir sužalotam ar susirgusiam valstybės tarnautojui mokamų kompensacijų  

 9. Valstybės tarnautojo nušalinimas nuo pareigų 

 10. Atmintinė apie tarnybinio nusižengimo tyrimą 

 11. Rekomendacija dėl valstybės tarnautojų atleidimo iš pareigų šalių susitarimu

 12. Atmintinė apie konkurso į valstybės tarnautojo pareigas ir atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas atšaukimą

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS