Paslaugos

 

Rekomendacijos

  1. Žmogiškųjų išteklių valdymo sąvokų žodynėlis

  2. Rekomendacijos dėl valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas
     
  3. Rekomendacija dėl teisės aktų nuostatų, susijusių su dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimu, įgyvendinimo

  4. Rekomendacija dėl Valstybės tarnybos įstatyme nustatytų žuvusių ar mirusių valstybės tarnautojų šeimos nariams taikomų socialinių garantijų ir sužalotam ar susirgusiam valstybės tarnautojui mokamų kompensacijų  

  5. Valstybės tarnautojo nušalinimas nuo pareigų 

  6. Atmintinė apie tarnybinio nusižengimo tyrimą 

  7. Rekomendacija dėl valstybės tarnautojų atleidimo iš pareigų šalių susitarimu

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS