Paslaugos

 

Vadovavimo gebėjimų tikrinimas

 

Registruotis į vadovavimo gebėjimų tikrinimą turite per Atrankos modulio savitarnos svetainę  www.testavimas.vtd.lt.

Vadovavimo gebėjimus turi pasitikrinti pretendentai, siekiantys užimti vadovaujamąsias pareigas valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje arba jos padalinyje.

Vadovavimo gebėjimai suprantami kaip žinios ir gebėjimai organizuoti žmonių veiklą organizacijos tikslams pasiekti bei sukurti tos veiklos efektyvumą užtikrinančias sąlygas. Vadovavimo gebėjimai tikrinami pokalbio metu.

Vadovavimo gebėjimus leidžiama tikrintis asmenims, kurie yra pateikę prašymą dalyvauti konkurse ar pakaitinio valstybės tarnautojo atrankoje eiti konkrečias vadovaujančias pareigas ir yra gavę patvirtinimą iš įstaigos, kad atitinka bendruosius ir specialiuosius reikalavimus.  Registruotis į vadovavimo gebėjimų tikrinimą asmuo turi per 3 darbo dienas nuo šio atsakymo gavimo. Vadovavimo gebėjimų tikrinimo dieną pretendentas turi būti išlaikęs bendrųjų gebėjimų testą.

! Vadovavimo gebėjimų tikrinimo metu yra vertinami gebėjimai, reikalingi įstaigos strateginiams sprendimams priimti ir tinkamam jų įgyvendinimui užtikrinti (aukščiausio lygio vadovas) arba reikalingi pavaldžių asmenų darbui koordinuoti ir kontroliuoti (padalinio lygio vadovas).  

 

Padalinio lygio vadovų pareigybės: Aukščiausio lygio vadovų pareigybės:
  • įstaigos administracijos padalinio vadovas
  • įstaigos administracijos padalinio vadovo pavaduotojas
  • kitos valstybės tarnautojo, turinčio pavaldžių asmenų, pareigos
  • įstaigos vadovas
  • įstaigos vadovo pavaduotojas
  • ministerijos, teismo ar prokuratūros kancleris
  • administracijos ar sekretoriato vadovas
  • administracijos ar sekretoriato vadovo pavaduotojas

   

Kaip pasiruošti vadovavimo gebėjimų patikrinimui?

Pirmiausia perskaitykite atmintinę pretendentui, dalyvaujančiam vadovavimo gebėjimų tikrinimui (toliau – Atmintinė). Joje pateikiama informacija padės nusiteikti ir pasirengti tikrinimui. Daugiau informacijos apie vadovavimo gebėjimų tikrinimą (filmukus, teisės aktus ir kt.) rasite Valstybės tarnybos portale.

Susipažinkite ir išanalizuokite valstybės tarnautojų veiklos vertinimo kriterijus (Atmintinės 1 ir 2 priedai), į kuriuos atsižvelgiant sudaryti vadovavimo gebėjimų tikrinimo pokalbio klausimai. Ši informacija padės suprasti, kokie vadovavimo gebėjimai yra vertinami.

Ruošiantis pokalbiui, naudinga prisiminti ir apgalvoti konkrečius savo vadovaujamojo darbo patirties pavyzdžius, kurie geriausiai pagrįstų vertinamus vadovavimo gebėjimus.

Siekdami pagilinti teorines vadovavimo žinias, galite naudotis įvairia literatūra (lietuvių ir užsienio autorių knygomis, publikacijomis, informacija internete ir pan.) apie lyderystę ir vadybą, žmogiškųjų išteklių valdymą, vadovo darbą ir jo atliekamas funkcijas. Pretendentams yra paliekama laisvė apsispręsti, kokią literatūrą skaitydami jie įgis vadovavimui reikalingų žinių. Turėkite omenyje, kad pokalbio metu nereikalaujama pristatyti viename ar kitame vadovėlyje pateiktos informacijos – yra tikrinamas pretendento supratimas vertinamais vadovavimo aspektais.

        Atmintinė pretendentui, dalyvaujančiam vadovavimo gebėjimų tikrinime

 

Iškilus klausimų dėl vadovavimo gebėjimų tikrinimo prašome kreiptis į Vadovavimo gebėjimų tikrinimo grupę telefonu (8 5) 205 48 80 (rinktis „2").

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS

Bendrųjų gebėjimų testas