Paslaugos

 

Dėmesio reorganizaciją ar struktūrinius pokyčius atliekančioms įstaigoms!

2018-08-09

Valstybės tarnybos departamento specialistai parengė Rekomendacijas dėl įstaigos struktūrinių pertvarkymų/reorganizacijos žingsnių, pagrįstas aktualiomis teisės normomis bei teismine praktika.

Kviečiame skaityti! Rekomendacijas rasite čia.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS