Paslaugos

 

Kviečiame pasinaudoti tarnybinio kaitumo galimybėmis

2018-05-08

Siekdami paskatinti tarnybinį kaitumą, valstybės tarnautojams, siekiantiems horizontalios karjeros, siūlome apsvarstyti tarnybinio kaitumo taikymo galimybes (Valstybės tarnybos įstatymo 20 str.) ir greičiau bei paprasčiau užimti laisvas valstybės tarnautojo pareigas kitoje įstaigoje.

Valstybės tarnybos departamentas, išanalizavęs valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau – įstaigos) organizuojamų konkursų į laisvas karjeros valstybės tarnautojo pareigas neįvykimo priežastis nustatė, kad 2017 m. iš paskelbtų 2629 konkursų beveik trečdalis (29,4 proc.) konkursų neįvyko todėl, kad pretendentai neatvyko į konkursą ar tiesiog nebuvo pretendentų laisvoms pareigybėms užimti.

Taip pat pažymėtina, kad, konsultuojant valstybės tarnautojus, pastebėta, jog šiuo metu yra ypač didelis susidomėjimas ir poreikis užimti tos pačios ar žemesnės kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas kitoje įstaigoje tarnybinio kaitumo būdu. Išanalizavus duomenis apie tarnybinį kaitumą nustatyta, kad virš 500 valstybės tarnautojų 2017 m. tarnybinio kaitumo būdu perėjo dirbti į kitą įstaigą.

Įstaigos, turinčios laisvas karjeros valstybės tarnautojo pareigas ir ieškančios specialistų, gali Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos Tarnybinio kaitumo modulyje skelbti informaciją apie tarnybinio kaitumo galimybes. Šie skelbimai taip pat būtų publikuojami ir Valstybės tarnybos portalo rubrikoje "Tarnybinis kaitumas".

Valstybės tarnautojai, atitinkantieji specialiuosius reikalavimus, gali kreiptis tiesiogiai į atitinkamą įstaigą ir, jei įstaiga juos atrinktų, galėtų pasinaudoti tarnybinio kaitumo galimybėmis.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS

Bendrųjų gebėjimų testas