Paslaugos

 

Vyrai valstybės tarnyboje uždirba daugiau

2018-04-11

Valstybės tarnybos departamento atlikta analizė parodė, kad 2017 m. vyrai Lietuvos valstybės tarnyboje uždirbo 10 proc. daugiau nei moterys. Tai ženkliai mažesnis skirtumas nei privačiajame sektoriuje. Statistikos departamento duomenimis, 2016 m. versle vyrai uždirbo 17,8 proc. daugiau nei moterys. Šis atotrūkis pastaraisiais metais vis auga.

Palyginti su kitomis Europos šalimis, Lietuvos valstybės tarnyba yra ypač moteriška. 77,08 proc. valstybės tarnautojų (be statutinių) sudaro moterys. Vidutiniškai jų darbo užmokestis 2017-aisiais buvo 10,27 proc. mažesnis nei vyrų, kas sudaro 117,35 Eur iki mokesčių. Tarp karjeros valstybės tarnautojų darbo užmokesčio skirtumas buvo 8,9 proc. vyrų naudai.

Moterys užima 64,34 proc. vadovaujamųjų pozicijų valstybės tarnyboje. Šioje grupėje darbo užmokesčio skirtumas mažesnis – vyrai pernai uždirbo tik 3 proc. daugiau. Įstaigų vadovų grupėje moterys sudarė 36,82 proc. ir uždirbo 5,77 proc. mažiau nei vyrai.

Ypač išsiskiria politinio (asmeninio) pasitikėjimo grupė, kurioje moterys sudarė 62,30 proc., o uždirbo 18 proc. mažiau nei vyrai. Manytina, kad taip yra todėl, kad šioje grupėje vyrai dažnai užima aukštesnes pareigas.

Lietuvos Respublikos valstybės tarnyba grindžiama lygiateisiškumo principu, taip pat ir nustatant darbo užmokestį. Tad iš kur šie skirtumai tarp vyrų ir moterų?

Kaip aiškina Valstybės tarnybos departamento specialistai, priežasčių čia gali būti keletas. Pirmoji iš jų – tarnybos stažas, nuo kurio tiesiogiai priklauso darbo užmokestis valstybės tarnyboje. 2017 m. vidutinis valstybės tarnautojų moterų tarnybos stažas buvo 13,61 metų, valstybės tarnautojų vyrų – 14,13 metų.

Taip pat moterys gerokai dažniau išeina vaiko priežiūros atostogų. Per šį laikotarpį jų kvalifikacija nekyla ir jos lėčiau pasiekia didesnį darbo užmokestį. Kadangi moterys prisiima daugiau pareigų šeimoje, jos rečiau siekia aukštesnių pareigų.

Panašios vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumų priežastys nurodomos ir 2017 m. pabaigoje priimtame Europos Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, kuriame pristatytas 2017–2019 m. Europos Sąjungos veiksmų planas, kaip kovoti su vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumu. Komunikate teigiama, kad Europos Sąjungoje moterys įvairiuose ekonomikos sektoriuose per valandą uždirba vidutiniškai 16 proc. mažiau nei vyrai.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS

Bendrųjų gebėjimų testas