Paslaugos

 

Pretendentų, dalyvavusių vadovavimo gebėjimų tikrinime valstybės tarnybos departamente, apklausa

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS

Bendrųjų gebėjimų testas