Paslaugos

 

Apklausa dėl Atvirų valstybės tarnybos duomenų portalo

Valstybės tarnybos departamentas nuo 2015 m. rugpjūčio mėn. kviečia susipažinti su atvirais valstybės tarnybos duomenimis portale statistika.vtd.lt.

Čia pateikiami statistiniai duomenys apie valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, jų pareigybes ir dirbančiuosius. Atskirai išskirta atrankų į valstybės tarnautojų pareigas, laisvų pareigybių statistika.

Siekiame kaupiamus duomenis panaudoti racionaliai,  informaciją pateikti įvairiais pjūviais, paprastose, aiškiose diagramose bei interaktyviose ataskaitose. Skaičiai atnaujinami nuolat - atspindi realią situaciją ir yra patikimi.

Portalo tikslas – kad publikuojami duomenys būtų naudingi, aktualūs bei panaudojami politinių ir valstybės tarnybos valdymo sprendimų priėmime, žiniasklaidos tyrimuose, visuomenės nuomonės formavime, moksliniuose darbuose, studentų tiriamuosiuose darbuose ir kt.

Apklausa siekiame išaiškinti ar atvirų valstybės tarnybos duomenų portalo funkcionalumas  atitinka jam keliamus tikslus ir siekius, nepažeidžiant asmens duomenų apsaugos įstatymo nuostatų.

Maloniai prašome atsakyti į pateiktus klausimus.

 

Dėkojame už skirtą laiką!


  1. 1. 1. Ar kada nors naudojotės Atvirų valstybės tarnybos duomenų portalu statistika.vtd.lt statistiniams valstybės tarnybos duomenims gauti?*

0%
Atsakyta 014 klausimų

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS