Paslaugos

 

Statuso atkūrimas ir pareigų siūlymas

 

Valstybės tarnautojo teisės atkurti valstybės tarnautojo statusą įgyvendinimo procedūros

Valstybės tarnautojo statuso atkūrimą buvusiems valstybės tarnautojams reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymo 16  straipsnis ir Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 967 patvirtintos Valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam valstybės tarnautojui taisyklės (toliau – Taisyklės).  

Daugiau ....  

Pareigų siūlymo buvusiems valstybės tarnautojams įgyvendinimo procedūros

Pareigų siūlymą buvusiems karjeros valstybės tarnautojams ir buvusiems įstaigos vadovams, atleistiems iš pareigų pagal Valstybės tarnybos įstatymo  44 str. 1 d. 9 p., t. y. dėl pareigybės panaikinimo, ar pagal 44 str. 21 p. šalių susitarimu (kai mokama kompensacija valstybės tarnybos įstatymo 41 str. 6 d. 2 p. nustatytu būdu), taip pat buvusiems pakaitiniams valstybės tarnautojams, kurie pareigas nepertraukiamai ėjo ne mažiau kaip dvejus metus ir atleistiems iš pareigų dėl negalėjusio eiti pareigų karjeros valstybės tarnautojo sugrįžimo arba atleidimo (toliau – buvę valstybės tarnautojai), reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymo 43 str. 2 d. ir 3 d. ir Vyriausybės 2002 metais birželio 24 d. nutarimu Nr. 967 patvirtintos 

Karjeros valstybės tarnautojo ir įstaigos vadovo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam karjeros valstybės tarnautojui ir įstaigos vadovui taisyklės (toliau – Taisyklės).

Daugiau ...

 

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS

Bendrųjų gebėjimų testas