Paslaugos

 

Stažuotės ir kursai

Valstybės tarnybos departamentas platina ir skelbia savo tinklalapyje informaciją apie kvalifikacijos tobulinimą tarptautinėse institucijose ir užsienio valstybių institucijose. Nuo 2006 m. rugpjūčio 13 d. Valstybės tarnybos departamentas vykdo valstybės tarnautojų, pageidaujančių tobulinti kvalifikaciją tarptautinėse institucijose ir užsienių valstybių institucijose, atranką, vadovaujantis Valstybės tarnautojų siuntimo tobulinti kvalifikaciją kitose valstybės ar savivaldybių institucijose ar įstaigose, tarptautinėse institucijose ar užsienio valstybių institucijose bei jų mokymosi išlaidų apmokėjimo taisyklėmis, patvirtintomis Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 4 d. nutarimu Nr. 780. Įsigaliojus šiam teisės aktui, atsirado teisinis pagrindas atrinkti tinkamus kandidatus ir padengti jų siuntimo tobulinti kvalifikaciją užsienyje išlaidas.
 

Skelbimai apie stažuotes ir kursus

 

Skelbimų apie stažuotes ir kursus archyvas  

 

Apmokėjimo tvarka

Jeigu kvalifikacija tobulinama ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų (neskaitant kelionės laiko), su kvalifikacijos tobulinimu susijusias išlaidas apmoka valstybės tarnautoją siunčianti įstaiga pagal Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526.

Jeigu kvalifikacija tobulinama ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, su kvalifikacijos tobulinimu susijusias išlaidas už pirmąsias 30 kalendorinių dienų apmoka valstybės tarnautoją siunčianti įstaiga pagal Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526; nuo 31 kalendorinės dienos valstybės tarnautoją tobulinti kvalifikaciją siunčianti įstaiga dienpinigius ir gyvenamojo ploto nuomos išlaidas apmoka taip:

1) dienpinigius, kurių dydį – ne daugiau už finansų ministro patvirtintas dienpinigių užsienio valstybėje normas - nustato įstaigos vadovas;

2) gyvenamojo ploto nuomos išlaidas, kurių dydį – ne daugiau už finansų ministro patvirtintas gyvenamojo ploto nuomos užsienio valstybėje normas – nustato įstaigos vadovas. 


Informacija pasiteirauti

tel. (8 5) 205 3967 ir/arba (8 5) 205 3970