Paslaugos

 

Dėl korupcijos prevencijos

Antikorupcinės politikos formavimas bei jos koordinavimas laikomas kiekvienos valstybės, numatančios korupcijos prevencijos ir kontrolės mechanizmą, strateginiu tikslu bei pažangos rodikliu. Antikorupcinė politika apima: 

Pažymėtina, kad 2014 m. pagal Korupcijos suvokimo indeksą Lietuva užima 39 vietą 175 šalių sąraše. Mus dar vis lenkia tokios šalys kaip Kipras, Kataras, Čilė, Estija.

Pagal Specialiųjų tyrimų tarnybos užsakytą tyrimą - iš 17 problemų Lietuvoje sąrašo pagal dalį nurodžiusių, kad tai yra „labai rimta problema”, gyventojai korupciją minėjo 6-oje vietoje, įmonių vadovai – 5-oje, tarnautojai – 7-oje, po mažų atlyginimų, bedarbystės, alkoholizmo, emigracijos ir didelių kainų. 

 Ką MES turėtume daryti: 

Organizacijos pasipriešinimas korupcijai apima šias priemones:

 

Jei turite informacijos...

Jei turite informacijos apie galimai nesąžiningus Valstybės tarnybos departamento darbuotojų veiksmus, piktnaudžiavimo atvejus, apie tai galite pranešti (8 5) 205 4853 arba elektroniniu paštu info@vtd.lt.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta atsakomybė.

Naudinga informacija!

Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas

Nacionalinė kovos su korupcija programa

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba - http://www.stt.lt

Trasparency international Lietuvos skyrius - http://transparency.lt/

Projektas "kyšiai.lt" - http://www.kysiai.lt/

 

Valstybės įstaigos, vykdydamos Korupcijos prevencijos įstatymą, turi nustatyti ir įvertinti savo vykdomos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, t. y. nustatyti korupcijos priežastis ir sąlygas bei imtis būtinų priemonių nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti ir korupcijos pasireiškimo tikimybei sumažinti. Kokia tvarka tai turi būti atliekama nustato Vyriausybės patvirtinta Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka ir STT direktoriaus įsakymu patvirtintos Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijos. Valstybės institucijų veiklą šioje srityje sąlygiškai suskirstoma į 4 etapus:

 

Korupcijos prevencijos etapai valstybės įstaigose

 

 

Visi etapai, nurodyti pav., kiekvienoje valstybės įstaigoje turi būti atliekami nuosekliai. Bent vieną iš jų įvykdžius netinkamai, gali būti nepasiekiami korupcijos prevencijos tikslai.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS