Paslaugos

 

Korupcijos rizikos analizė

Siekiant stiprinti antikorupcinę aplinką ir skaidrinti valstybės ir savivaldybių įstaigų procedūras bei procesus Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba atlieka korupcijos rizikos analizes – išsamiai analizuoja įstaigų veiklą antikorupciniu požiūriu.

Remiantis analizėse pateiktais siūlymais valstybės ar savivaldybės įstaigos rengia arba atnaujina kovos su korupcija programas, taiko kitas priemones būtiniems pokyčiams įgyvendinti.

 

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS