Paslaugos

 

Kovos su korupcija programos

Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa. 2015 m. birželio 17 d. Vyriausybė patvirtino šios programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinį veiklos planą. Pagal šį veiklos planą Valstybės tarnybos departamentas įgyvendina priemones:

 

Priemonė

Įgyvendinimas

Nr. 1.1.10. - viešai skelbti informaciją apie valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų tarnybines komandiruotes ir nurodyti komandiruotės tikslą, išlaidas bei rezultatą

Informacija apie valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų tarnybines komandiruotes

Nr. 6.1.3 priemonės veiklą - valstybės tarnautojų mokymų profesinės etikos ir korupcijos prevencijos srityse organizavimas

Valstybės tarnybos departamentas su Europos socialinio fondo agentūra 2017-03-01 pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto „Valstybės tarnautojų mokymai tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse“ sutartį. 

 

 

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS