Paslaugos

 

Tarnybinis kaitumas

 

Siekdami paskatinti tarnybinį kaitumą, valstybės tarnautojams, siekiantiems horizontalios karjeros, siūlome apsvarstyti tarnybinio kaitumo taikymo galimybes (Valstybės tarnybos įstatymo 20 str.) ir greičiau bei paprasčiau užimti laisvas valstybės tarnautojo pareigas kitoje įstaigoje.

 

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ SKELBIMAI

 

Skelb. Nr.

Įstaiga Padalinys Pareigybė Skelbimo galiojimas Kontaktai
283 Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba TINKLŲ REGULIAVIMO DEPARTAMENTO Prieigų skyrius Vyriausiasis specialistas
(A-13)
2018-07-31 - 2018-08-19 Auksė Blažienė, Bendrųjų reikalų ir personalo skyriaus vedėjo pavaduotoja, tel 8 5 2105632; 8 618 13475; el.p. aukse.blaziene@rrt.lt
284 Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos Įsigijimų valdymo ir priežiūros skyrius Vyriausiasis specialistas (A-13) 2018-08-01 - 2018-08-15 +370 706 80 378
285 Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos Atsargų valdymo departamento Cheminės, biologinės ir radiacinės apsaugos priemonių ir įrangos skyrius Vyriausiasis specialistas (A-13) 2018-08-01 - 2018-08-15 +370 706 80 378
286 Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos Atsargų valdymo departamento Maisto ir ūkinių prekių skyrius Skyriaus vedėjas (taikoma struktūriniam padaliniui, esančiam kitame struktūriniame padalinyje) (A-15) 2018-08-01 - 2018-08-15 +370 706 80 378
289 Panevėžio apylinkės teismas Panevėžio apylinkės teismo raštinės skyrius Teismo posėdžių sekretorius
(B-5)
2018-08-02 - 2018-08-24 tel.8 45 467863
el.p rima.golubeva@teismas.lt, panevezio.apylinkės@teismas.lt
290 Lietuvos kariuomenės Gynybos štabas Operacinio planavimo valdybos J53 Mobilizacijos ir rezervo skyrius Vyriausiasis specialistas
(A-13)
2018-08-13 - 2018-09-07 LK GŠ J1 NPVAS
vyr. specialistė Regina Stasiškytė,
tel. 8 706 81 529,
el. p. regina.stasiskyte@mil.lt.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS