Paslaugos

 

2019 METŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO APKLAUSA


 1. 1. 

  Įstaigos pavadinimas*

 2. 2. Įstaigos valstybės tarnautojų skaičius*

 3. 3. Įstaigos valstybės tarnautojų darbo užmokesčio fondas (Eur)*

 4. 4. Mokymuose dalyvavusių valstybės tarnautojų skaičius*

 5. 4.1. iš jų - kontaktiniu būdu:*

 6. 4.2. iš jų - nuotoliniu būdu:*

 7. 5. Mokymams skirtos lėšos (Eur):*

 8. 5.1. iš jų - biudžeto lėšos (Eur):*

 9. 5.2. iš jų - kitos lėšos (Eur):*

 10. 6. Vienam valstybės tarnautojui skirtos mokymo lėšos (Eur):*

 11. 6.1. iš jų - biudžeto lėšos (Eur):*

 12. 6.2. iš jų - kitos lėšos (Eur):*

 13. 7. Pastabos

 14. 8. Įrašykite mokymuose dalyvavusių valstybės tarnautojų skaičių pagal atskiras mokymo rūšis:*

 15. 8.1. Kibernetinis saugumas:*

 16. 8.2. Asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas ir valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos teikiamų paslaugų skaitmeninimas:*

 17. 8.3. Profesinė etika ir korupcijos prevencija:

 18. 8.4. Analizės ir pagrindimo kompetencijos stiprinimas:*

 19. 8.5. Komunikacijos kompetencijos stiprinimas*

 20. 8.6. Užsienio kalbos*

 21. 8.7. Kita:*

 22. 9. Įrašykite kitose kvalifikacijos tobulinimo formose dalyvavusių valstybės tarnautojų skaičių:*

 23. 9.1. iš jų - savišvieta:*

 24. 9.2. iš jų - mokymasis veikloje:*

 25. 9.3. iš jų - mokymasis iš kitų asmenų:*


Ačiū


0%
Atsakyta 025 klausimų

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS