Paslaugos

 

Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimas

Pretendentų į valstybės tarnautojų pareigas užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447 patvirtintas Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 1V-279 redakcija) (toliau – Aprašas).  

 

Anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų mokėjimo tikrinimas priimant į valstybės tarnautojo pareigas

Pretendentų anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų mokėjimą tikrina asmenys, turintys teisę naudoti Aprašo 1 ir 2 prieduose nustatytus tarptautinius užsienio kalbų egzaminus ir (ar) tarptautinius užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymo testus (toliau – Akredituotas asmuo).   

Akredituotų asmenų, turinčių teisę tikrinti pretendentų į valstybės tarnautojų pareigas anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų mokėjimą, sąrašas

 

Akredituoti asmenys

Kalba

Miestas, kuriame galima pasitikrinti užsienio kalbų mokėjimą

Interneto svetainė, kurioje galima rasti daugiau informacijos apie egzaminus ir testus, jų laikymo datas ir laikus, trukmę, kainas ir kontaktus registracijai

Kalėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras

anglų

Vilnius

www.kaldep.lt

VšĮ „Soros International House“

anglų

Vilnius

www.sih.lt

UAB „INDUSTRY SERVICE CENTER“

anglų

Kaunas

www.isc.lt 

UAB „Kalba.Lt“

anglų

Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė 

www.kalba.lt 

VšĮ „American English School“

anglų

Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai, Alytus, Utena, Kėdainiai, Kupiškis, Pasvalys 

www.ames.lt

Britų taryba

anglų

 Vilnius

www.britishcouncil.lt  

Prancūzų institutas Lietuvoje

prancūzų

 Vilnius

www.prancuzuinstitutas.lt 

VšĮ „Užsienio kalbų mokymo centras“

anglų

 Vilnius, Kaunas

www.ukmc.lt 

VšĮ „Valstybės institucijų kalbų centras“

vokiečių, anglų

Vilnius 

 hvikc.lt

„Studijų užsienyje informacijos centras“

anglų

Vilnius

 www.studinfo.lt

UAB „House of English“

anglų

Vilnius

www.english.lt

VšĮ „Arvydo švietimo ir mokymo centras”

 anglų

Vilnius

ziniugausa.lt

Lietuvos ir Vokietijos UAB „SIGMIKA“

 anglų

Klaipėda

   www.goglobal.lt 

Kauno technologijos universiteto Užsienio kalbų centras

 anglų

Kaunas

  ktu.edu

UAB „Amber Language Centre" 

 anglų

Klaipėda

   www.kalbupasaulis.com

Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų institutas

anglų, prancūzų

Kaunas 

uki.vdu.lt

Radviliškio raj. sav. švietimo ir sporto paslaugų centro suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius

anglų

Radviliškis

www.ugdcentras.lt/uzsienio-kalbu-lygio-testavimas

Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

anglų

Kaišiadorys

www.jaunimo.kaisiadorys.lm.lt

R. Vosylienės kalbų mokymo centras

anglų

Marijampolė

www.kalbucentras.net

 iCAN mokymo centras

anglų

Kaunas

www.ican.lt

School of British English

anglų

Vilnius

sbemokykla.lt

VšĮ Anglų kalbos studija

anglų

Vilnius, Kaunas

www.anglustudija.lt

VšĮ Raidos kryptys

anglų

Vilnius

www.raidoskryptys.lt

Kėdainių kalbų mokykla

anglų

Kėdainiai

www.kalbumokykla.lt

Lietuvos policijos mokykla

anglų

Kauno raj.

http://lpm.policija.lt

Vilniaus verslo kolegija

anglų

Vilnius

www.kolegija.lt/mokymai/valstybes-tarnautojams

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokykla

anglų

Vilniaus raj.

pasienietis.lt

UAB „Intellectus kalbų centras“

anglų

Vilnius, Kaunas, Klaipėda

https://intellectus.lt

Muitinės mokymo centras

anglų

Vilnius

www.lrmuitine.lt

IĮ „L.T.T.“

anglų

Marijampolė

www.kalbosltt.eu

VšĮ „Intelekto namai“

anglų

Klaipėda

 www.intelektonamai.lt

Všį „Language club“

anglų

Vilnius

www.languageclub.lt

VšĮ „Novaticum“

anglų, vokiečių, prancūzų

Vilnius

www.novaticum.lt

 Kauno kolegija

anglų 

Kaunas 

 www.kaunokolegija.lt

 

    

Kitų užsienio kalbų, išskyrus anglų, prancūzų ir vokiečių, mokėjimo tikrinimas priimant į valstybės tarnautojo pareigas

Kitų užsienio kalbų, išskyrus anglų, prancūzų ir vokiečių, (toliau – Kitos užsienio kalbos) mokėjimo lygį nustato ekspertas, turintis aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą filologijos krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų Kitos užsienio kalbos, kurios mokėjimas yra tikrinamas, mokymo patirtį (toliau – Ekspertas).   

Kitų užsienio kalbų Ekspertų sąrašas
 

 Įstaiga

Užsienio kalbos ekspertas

Kalba (-os)

Miestas

Kontaktai

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokykla

Violeta Sadovskienė

rusų* 

Medininkai

Tel. +370 618 58 418

El. p. violeta.sadovskiene@vsat.vrm.lt 

School of British English

Helena Kulik

Irina Starkevich

 rusų

 Vilnius

Tel. +370 616 36 052

El. p. info@sbemokykla.lt

www.sbemokykla.lt

School of British English

Liucija Minovič

 lenkų

 Vilnius

Tel. +370 616 36 052

El. p. info@sbemokykla.lt

www.sbemokykla.lt

Lietuvos ir Vokietijos UAB „SIGMIKA“

Jolanta Lukšienė

 rusų

 Klaipėda

Tel. +370 61959325

+370 655 93 010

El. p. info@goglobal.lt 

Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų institutas

Viktoria Pehk-Ivascenko

 rusų

 Kaunas

Tel. +370 37 327 845

El. p. uki@vdu.lt

www.uki.vdu.lt

 iCAN mokymo centras

Rasa Kalonienė

 rusų

 Kaunas

Tel. +370 645 56 465

El. p. registracija@ican.lt

www.ican.lt

 UAB „Kalba.Lt“

Jūratė Borčakovskaja Ina Girulskaja

Liubov Vežbickienė

 rusų

Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė, nuotoliniu būdu

Tel. +370 687 47211

el. p. info@kalba.lt

www.kalba.lt

 VšĮ „Language club“ 

Tatjana Timčenko 

 rusų

 Vilnius

Tel. +370 618 63185,

+370 657 33575

El. p. info@languageclub.lt

www.languageclub.lt

*Tikrina tik pretendentų į valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnus kalbos lygį.

Reikalavimai Akredituoto asmens ar Eksperto išduotai pažymai ar išvadai

Akredituoto asmens pažymoje (pavyzdinė pažymos forma) ar Eksperto išvadoje (pavyzdinė išvados forma)  apie užsienio kalbos mokėjimo lygį turi būti nurodyta:

  • asmens, laikiusio tarptautinį užsienio kalbos egzaminą ar tarptautinį užsienio kalbos mokėjimo lygio nustatymo testą, vardas ir pavardė;
  • laikyto egzamino ir/ar testo pavadinimas;
  • užsienio kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
  • akredituoto asmens pavadinimas ir rekvizitai ar Eksperto vardas ir pavardė;
  • eksperto vardas, pavardė ir parašas;
  • pažymos išdavimo data ir vieta.

Svarbu! Akredituotas asmuo ar Ekspertas, nustatęs Pretendento kalbos mokėjimo lygį, Pretendentui išduoda Pažymą ar Išvadą apie nustatytą užsienio kalbos mokėjimo lygį, kuri galioja 3 metus nuo jos išdavimo dienos. Tos pačios užsienio kalbos mokėjimo lygis gali būti nustatomas ne anksčiau kaip po 3 mėnesių nuo tos pačios užsienio kalbos mokėjimo lygio nustatymo dienos. Pažyma apie nustatytą užsienio kalbos mokėjimo lygį, Pretendentui išduota nesilaikant šiame punkte nustatyto 3 mėnesių termino, negalioja.

Gautą Akredituoto asmens pažymą ar Eksperto išvadą galite pridėti prie prašymo, kurį teikėte dalyvaujant konkurse ar atrankoje į valstybės tarnautojo pareigas, arba atsinešti su savimi konkurso dieną. Pažymą ar išvadą prie prašymo galite pridėti prisijungę prie Atrankos modulio savitarnos. Iš pradžių skiltyje „Mano dokumentai“ sukurkite naują dokumentą, pasirinkdami tipą „Užsienio kalbos lygį patvirtinanti pažyma“, o tada skiltyje „Mano prašymai“ atidarykite norimą prašymą ir paspauskite mygtuką „Papildomai pateikti dokumentus“. 

Akredituoti asmenys, turintys teisę naudoti Aprašo prieduose nurodytus testus/egzaminus, ir norintys būti įtraukti į Akredituotų asmenų sąrašą, turi raštu kreiptis į Valstybės tarnybos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Ekspertai, turintys aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą filologijos krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų Kitos užsienio kalbos, kurios mokėjimas yra tikrinamas, mokymo patirtį ir norintys būti įtraukti į Ekspertų sąrašą, turi raštu kreiptis į Valstybės tarnybos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.  

 

 

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS