Paslaugos

 

Kompetencijų vertinimas/Kompleksinis vertinimas

KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS

Kompetencijų vertinimo procedūros galioja konkursams, kurie paskelbti nuo 2024 m. sausio 1 d. vadovaujantis Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176, Pretendentų į įstaigos vadovo, priimamo konkurso būdu, pareigas kompetencijų vertinimo organizavimo rekomendacijomis, patvirtintomis Viešojo valdymo agentūros direktoriaus 2024 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V-24 (toliau – Rekomendacijos) „Dėl Pretendentų į  įstaigos vadovo, priimamo konkurso būdu, pareigas kompetencijų vertinimo organizavimo rekomendacijų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Kompetencijų vertinimas – tai viena iš įstaigų vadovų, priimamų konkurso būdu, konkurso dalių. Jį atlieka ne mažiau kaip 2 Viešojo valdymo agentūros ekspertai.

Vertinimo tikslas – įvertinti pretendentų į įstaigos vadovo pareigas bendrąsias, vadybines ir lyderystės kompetencijas ir jų raišką, taikant įvairius vertinimo metodus ir standartizuotas vertinimo procedūras. Jo metu taikomas pusiau struktūruotas interviu ir 2 žodžiu ir/ar raštu atliekamos individualios praktinės užduotys.

Kompetencijų vertinimas yra privalomas, be jo vadovų konkursuose dalyvauti neleidžiama. Kompetencijų vertinimo rezultatai (kompetencijų raiškos lygiai), vadovaujantis Priėmimo aprašo 41 punktu, yra naudojami atliekant pirminį privalomą pretendentų vertinimą konkursuose į įstaigos vadovo pareigas.

Laimėjus konkursą į įstaigos vadovo pareigas, kompetencijų vertinimo išvada yra naudojama planuojant darbui reikalingų kompetencijų ugdymą.

Kompetencijų vertinimo išvada galioja 3 metus. Pakartotinį kompetencijų vertinimą galima atlikti ne anksčiau nei po 6 mėnesių nuo ankstesnio kompetencijų vertinimo pabaigos.

Pretendentams į centrinių statutinių įstaigų vadovų ir vadovų pavaduotojų pareigas kompetencijų vertinimas atliekamas mutatis mutandis Rekomendacijų nustatyta tvarka.

Iškilus klausimų dėl kompetencijų vertinimo, kreipkitės į Viešojo valdymo agentūros Vadovų karjeros valdymo skyriaus specialistus telefonu +370 5 2196806, +370 5 2196814, +370 5 2196827

Atmintinė pretendentui, dalyvaujančiam kompetencijų vertinime

  

KOMPLEKSINIS VERTINIMAS

Kompleksinio vertinimo procedūros galioja konkursams, kurie paskelbti pagal iki 2024 m. sausio 1 d. galiojusį Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas reglamentavimą.

Pretendentų į įstaigos vadovo, priimamo konkurso būdu, pareigas kompleksinio vertinimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 27V-25.

Kompleksinis vertinimas – tai viena iš įstaigų vadovų, priimamų konkurso būdu, konkurso dalių. Jį atlieka ne mažiau kaip 2 Viešojo valdymo agentūros ekspertai iki konkurso. Vertinimas yra privalomas, be jo vadovų konkursuose dalyvauti neleidžiama.

Vertinimo tikslas – įvertinti pretendentų į įstaigos vadovo pareigas bendrąsias, vadybines ir lyderystės kompetencijas ir jų raišką, taikant įvairius vertinimo metodus ir standartizuotas vertinimo procedūras. Jo metu taikomas pusiau struktūruotas interviu ir 2 žodžiu ir/ar raštu atliekamos individualios praktinės užduotys.

Kompleksinio vertinimo išvada konkurso komisijai ir į pareigas priimančiam asmeniui yra rekomendacinio pobūdžio. Ji galioja 3 metus.

Iškilus klausimų dėl kompleksinio vertinimo, kreipkitės į Viešojo valdymo agentūros Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus specialistus telefonu (8 5) 2196806, (8 5) 2196814, (8 5) 2196816.

Atmintinė pretendentui, dalyvaujančiam kompleksiniame vertinime