Paslaugos

 

Kompleksinis vertinimas

Pretendentų į įstaigos vadovo, priimamo konkurso būdu, pareigas kompleksinio vertinimo organizavimo tvarkos aprašas patvirtintas Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 27V-25.

Kompleksinis vertinimas – tai viena iš įstaigų vadovų, priimamų konkurso būdu, konkurso dalių. Jį atlieka ne mažiau kaip 2 Valstybės tarnybos departamento ekspertai iki konkurso. Vertinimas yra privalomas, be jo vadovų konkursuose dalyvauti neleidžiama.

Vertinimo tikslas – įvertinti pretendentų į įstaigos vadovo pareigas bendrąsias, vadybines ir lyderystės kompetencijas ir jų raišką, taikant įvairius vertinimo metodus ir standartizuotas vertinimo procedūras. Jo metu taikomas pusiau struktūruotas interviu ir 2 žodžiu ir/ar raštu atliekamos individualios praktinės užduotys.

Kompleksinio vertinimo išvada konkurso komisijai ir į pareigas priimančiam asmeniui yra rekomendacinio pobūdžio. Ji galioja 3 metus.

Iškilus klausimų dėl kompleksinio vertinimo, kreipkitės į VTD Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus specialistus telefonu (8 5) 2196806, (8 5) 2196814, (8 5) 2196816.

Atmintinė pretendentui, dalyvaujančiam kompleksiniame vertinime (vertinimas vyksta nuotoliniu būdu).

Atmintinė pretendentui, dalyvaujančiam kompleksiniame vertinime

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS