Paslaugos

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ATRANKA

 

 

SVARBU!

Įgyvendinant nuo š. m. sausio 1 d. įsigaliojusio naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2024 m, sausio 3 d. priėmė naujos redakcijos Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašą. Jame nurodyta, kad konkursus į karjeros valstybės tarnautojo pareigas įstaigos gali pavesti organizuoti Viešojo valdymo agentūrai arba organizuoti pačios. 

Konkurso, atrankos, statuso procedūros, pradėtos iki naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymo įsigaliojimo, baigiamos iki naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymo įsigaliojimo galiojusiuose teisės aktuose nustatyta tvarka.

 

Kandidatavimas į valstybės tarnybą vyksta elektroninėje erdvėje. Prašymai į konkursą ar laikino (pakaitinio) valstybės tarnautojo atranką teikiami per vartotojo paskyrą Atrankos modulio savitarnoje adresu www.testavimas.vtd.lt.

 

Siekiant supažindinti su pagrindiniais naujos (nuo 2024 m. taikomos) atrankos etapais, terminais ir atsakomybėmis, parengtos įstaigų vadovų atrankos  ir karjeros valstybės tarnautojų atrankos esminio proceso schemos, kurios bus taikomos tik konkursams, paskelbtiems Valstybės tarnybos portale nuo 2024 m. sausio 15 d.:

Įstaigų vadovų atrankos proceso schemą rasite čia.

Karjeros valstybės tarnautojų atrankos schemą rasite čia.

 

         
 

 

         
            

 

Susisiekite

Iškilus klausimų dėl valstybės tarnautojų atrankos prašome kreiptis į Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrių telefonu (8 5) 271 7255 (rinktis „1").

Taip pat galite pateikti klausimą svetainėje arba el. paštu info@vva.gov.lt.