Paslaugos

 

2020 METŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ IR PAVADUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO APKLAUSA


 1.  

  Įstaigos pavadinimas*

 2.  Įstaigos vadovų ir jų pavaduotojų (be statutinių) skaičius (20-12-31 d.)*

 3.  Įstaigos vadovų ir jų pavaduotojų darbo užmokesčio fondas (Eur)*

 4.  Kvalifikacijos tobulinimui įstaigos vadovui ir jo pavaduotojui (-ams) skirtos lėšos (Eur)*

 5.  iš jų - biudžeto lėšos (Eur):*

 6.  iš jų - kitos lėšos (Eur):*

 7.  Vienam įstaigos vadovui ar jo pavaduotojui skirtos kvalifikacijos tobulinimo lėšos (Eur)*

 8.  iš jų - biudžeto lėšos (Eur)*

 9.  iš jų - kitos lėšos (Eur):*

 10.  Kvalifikaciją tobulinusių įstaigos vadovų ir jų pavaduotojų (be statutinių) skaičius*

 11.  iš jų - kontaktiniu būdu:*

 12.  iš jų - nuotoliniu būdu:*

 13.  Įstaigos vadovų ir jų pavaduotojų kvalifikacijos tobulinimo (be statutinių valstybės tarnautojų) atvejų skaičius:*

 14.  iš jų -  kontaktiniu būdu:*

 15.  iš jų - nuotoliniu būdu:*

 16.  Įstaigos vadovų ir pavaduotojų kvalfikacijos tobulinimo atvejų (be statutinių valstybės tarnautojų) skaičių pagal atskirus prioritetus:

 17.  Kibernetinis saugumas:*

 18.  Asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas ir valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos teikiamų paslaugų skaitmeninimas:*

 19.  Profesinė etika ir korupcijos prevencija:*

 20.  Analizės ir pagrindimo kompetencijos stiprinimas:*

 21.  Komunikacijos kompetencijos stiprinimas:*

 22.  Užsienio kalbos*

 23.  Savanoriškos veiklos svarba ir jos skatinimas viešajame sektoriuje:*

 24.  Lyderystės kompetencijos stiprinimas*

 25.  Strateginis organizacijos valdymas*

 26.  Inovacijų diegimas organizacijoje*

 27.  Pokyčių valdymas*

 28.  Žmogiškųjų išteklių valdymas*

 29.  Veiklos procesų valdymas*

 30.  Kvalifikaciją tobulinusių įstaigos vadovų ir jų pavaduotojų (be statutinių) skaičius pagal atskiras prioritetus:*

 31.  Kibernetinis saugumas:*

 32.  Asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas ir valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos teikiamų paslaugų skaitmeninimas:*

 33.  Profesinė etika ir korupcijos prevencija:*

 34.  Analizės ir pagrindimo kompetencijos stiprinimas:*

 35.  Komunikacijos kompetencijos stiprinimas:*

 36.  Užsienio kalbos*

 37.  Savanoriškos veiklos svarba ir jos skatinimas viešajame sektoriuje:*

 38.  Lyderystės kompetencijos stiprinimas*

 39.  Strateginis organizacijos valdymas*

 40.  Inovacijų diegimas organizacijoje*

 41.  Pokyčių valdymas*

 42.  Žmogiškųjų išteklių valdymas*

 43.  Veiklos procesų valdymas*

 44.  Kvalifikaciją kėlusių įstaigos vadovų ir jų pavaduotojų (be statutinių) skaičius pagal kvalifikacijos tobulinimo formas:*

 45.  iš jų - savišvieta:*

 46.  iš jų - mokymasis veikloje:*

 47.  iš jų - mokymasis iš kitų asmenų:*

 48.  iš jų - neformalusis švietimas:*

 49.  Įstaigos vadovų ir jų pavaduotojų kvalifikacijos tobulinimo atvejų (be statutinių valstybės tarnautojų) skaičius pagal kvalifikacijos tobulinimo formas:*

 50.  iš jų - savišvieta:*

 51.  iš jų - mokymasis veikloje:*

 52.  iš jų - mokymasis iš kitų asmenų:*

 53.  iš jų - neformalusis švietimas:*

 54.  Kokių pasiūlymų turėtumėte dėl kvalifikacijos tobulinimo?*


Dėkojame Jums už pateiktą informaciją!

Geros dienos!


0%
Atsakyta 054 klausimų

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS