Paslaugos

 

2020 METŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO APKLAUSA

Atkreipiame dėmesį, kad šiame klausimyne prašoma pateikti informaciją be duomenų apie įstaigos vadovus ir jų pavaduotojus!


 1.  

  Įstaigos pavadinimas*

 2.  Įstaigos valstybės tarnautojų (be statutinių) skaičius (20-12-31 d.)*

 3.  Įstaigos valstybės tarnautojų darbo užmokesčio fondas (Eur)*

 4.  Kvalifikaciją tobulinusių valstybės tarnautojų (be statutinių) skaičius*

 5.  iš jų - kontaktiniu būdu:*

 6.  iš jų - nuotoliniu būdu:*

 7.  Kvalifikacijos tobulinimo (be statutinių valstybės tarnautojų) atvejų skaičius:*

 8.  iš jų -  kontaktiniu būdu:

 9.  iš jų - nuotoliniu būdu:

 10.  Kvalfikacijos tobulinimo atvejų (be statutinių valstybės tarnautojų) skaičių pagal atskirus prioritetus:*

 11.  Kibernetinis saugumas:*

 12.  Asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas ir valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos teikiamų paslaugų skaitmeninimas:*

 13.  Profesinė etika ir korupcijos prevencija:*

 14.  Analizės ir pagrindimo kompetencijos stiprinimas:*

 15.  Komunikacijos kompetencijos stiprinimas:*

 16.  Užsienio kalbos*

 17.  Savanoriškos veiklos svarba ir jos skatinimas viešajame sektoriuje:*

 18.  Kvalfikaciją tobulinusių valstybės tarnautojų (be statutinių) skaičius pagal atskiras prioritetus:*

 19.  Kibernetinis saugumas:*

 20.  Asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas ir valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos teikiamų paslaugų skaitmeninimas:*

 21.  Profesinė etika ir korupcijos prevencija:*

 22.  Analizės ir pagrindimo kompetencijos stiprinimas:*

 23.  Komunikacijos kompetencijos stiprinimas:*

 24.  Užsienio kalbos:*

 25.  Savanoriškos veiklos svarba ir jos skatinimas viešajame sektoriuje:*

 26.  Kvalifikaciją kėlusių valstybės tarnautojų (be statutinių) skaičius pagal kvalifikacijos tobulinimo formas:*

 27.  iš jų - savišvieta:*

 28.  iš jų - mokymasis veikloje:*

 29.  iš jų - mokymasis iš kitų asmenų:*

 30.  iš jų - neformalusis švietimas:*

 31.  Kvalifikacijos tobulinimo atvejų (be statutinių valstybės tarnautojų) skaičius pagal kvalifikacijos tobulinimo formas:*

 32.  iš jų - savišvieta:*

 33.  iš jų - mokymasis veikloje:*

 34.  iš jų - mokymasis iš kitų asmenų:*

 35.  iš jų - neformalusis švietimas:*

 36.  Kokių pasiūlymų turėtumėte dėl kvalifikacijos tobulinimo?*

 37.  Kvalifikacijos tobulinimui skirtos lėšos (Eur) *

 38.  iš jų - biudžeto lėšos (Eur):*

 39.  iš jų - kitos lėšos (Eur):*

 40.  Vienam valstybės tarnautojui skirtos kvalifikacijos tobulinimo lėšos (Eur)

 41.  iš jų - biudžeto lėšos (Eur)*

 42.  iš jų - kitos lėšos (Eur):*


Dėkojame Jums už pateiktą informaciją!

Geros dienos!


0%
Atsakyta 042 klausimų

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS