Paslaugos

 

Informacija įstaigoms ir įmonėms apie konkursų į darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareigas paskelbimo tvarką

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, nuo 2017 m. liepos 1 d. konkursai į laisvas pareigas valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose  ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, skelbiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – VATIS).  

Norėdama paskelbti skelbimą apie konkursą per VATIS, įstaiga/įmonė pirmiausia turi gauti prisijungimo prie VATIS duomenis ir teisę skelbti bei tvarkyti tokius skelbimus. Tuo tikslu reikia atlikti šiuos veiksmus:  

1. Įstaiga/įmonė turi atsiųsti Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus ministerijos raštą, kuriame prašoma suteikti teisę skelbti bei tvarkyti įstaigos/pavaldžios įstaigos/įmonės konkursų duomenis. Rašte turi būti nurodyta:

  • kokios įstaigos/įmonės konkursų duomenis prašoma leisti tvarkyti (prie kiekvienos įstaigos pavadinimo nurodyti ir jos kodą Juridinių asmenų registre),
  • kam suteikti prisijungimo teisę, t. y. rašte nurodomas asmuo/asmenys, paskirtas/paskirti dirbti su konkursų skelbimais ir pretendentų prašymų duomenimis. 

! Pavyzdys teksto, kurį galite rašyti į lydraštį:

Prašome suteikti teisę Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje registruoti  ..... (vietoj daugtaškio nurodykite savo įstaigos/įmonės pavadinimą kilmininko linksniu)  (JAR kodas .....) (vietoj daugtaškio nurodykite įstaigos kodą Juridinių asmenų registre) konkursų į darbuotojų pareigas skelbimus bei tvarkyti pretendentų prašymus .... (vietoj daugtaškio nurodykite paskirtojo asmens pareigas, vardą ir pavardę naudininko linksniu).   

2. Taip pat prie siunčiamo rašto turi būti pridėti tokie priedai:

  • pasižadėjimas saugoti asmens duomenų paslaptį (kiekvienam paskirtam asmeniui atskiras);
  • prašymas suteikti duomenų tvarkymo/peržiūros detalias teises (kiekvienam paskirtam asmeniui atskiras).  

 Atkreipkite dėmesį:

1. Kaip užpildyti prašymo suteikti detalias teises lentelę (rašto priede):  

„Prašymo suteikti duomenų tvarkymo/peržiūros detalias teises“ lentelės skyrelyje „VATARAS duomenys“ stulpelyje „Duomenų įvedimas ir koregavimas“ pažymėkite langelį prie „Įstaigos/ padalinio struktūros (padalinių, pareigybių duomenys)“, o lentelės skyrelyje „VATIS duomenys“ tame pačiame stulpelyje pažymėkite  langelius prie „Įstaigos/ padalinio prašymų skelbti konkursus į valstybės tarnautojų pareigas ar pakaitinių valstybės tarnautojų duomenys“ ir prie „Įstaigos/ padalinio duomenys apie pretendentus ir jų teiktus prašymus į valstybės tarnybą“.  

2. Kokiu būdu siųsti raštą? Raštas Informatikos ir ryšių departamentui turi būti siunčiamas vienu iš šių būdų:

  • arba popierinis raštas su priedais įprastu paštu;
  • arba raštas, pasirašytas el. parašu su prisegtais priedais, pasirašytais el. parašu, gali būti siunčiamas elektroniniu paštu arba per e. pristatymo sistemą.

 ! Skenuoto rašto el. paštu prašome nesiųsti.

3. Kokiu adresu siųsti raštą į Informatikos ir ryšių departamentui: 

  • Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius (jeigu siųsite paprastu paštu);
  • ird@vrm.lt  (jeigu siųsite el. paštu).

Informatikos ir ryšių departamento specialistas, atsakydamas į Jūsų raštą, atsiųs paskirtiems asmenims el. laiškus su prisijungimo duomenimis. Šiuose laiškuose bus prisegta ir instrukcija, kaip VATIS sistemoje pateikti skelbimus ir dirbti su pretendentų prašymais.  

 

*** *** ***

 

Instrukcija duomenų tvarkytojui darbui su darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, konkursais

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS