Paslaugos

 

Bendrųjų gebėjimų tikrinimas

 

Registruotis testo laikymui galite prisijungę prie savo paskyros Atrankos modulio savitarnoje www.testavimas.vtd.lt.

Bendrųjų gebėjimų tikrinimas yra N E M O K A M A S.  Bendrųjų gebėjimų patikrinimas nebevykdomas Kauno ir Klaipėdos miestuose ir bus vykdomas tik Vilniuje

Registracijos į bendrųjų gebėjimų testą žingsniai
1 žingsnis. Prisijunkite prie savo paskyros Atrankos modulio savitarnoje (atidarę nuorodą, paspauskite mygtuką PRISIJUNGTI). Jei paskyros dar nesate susikūrę, informaciją, kaip tą padaryti, rasite skiltyje „Paskyros kūrimas“.

2 žingsnis.
Po prisijungimo prie Atrankos modulio savitarnos, pasirinkite meniu punktą „Mano testai“ ir paspauskite mygtuką „Registruotis naujam testui“. Atsidariusiame lange matysite visus laisvus testavimo laikus. Daugiau informacijos apie tai, kaip užsiregistruoti testui, rasite vaizdo pamokose arba Atrankos modulio savitarnos sistemos naudotojo vadove.

3 žingsnis. 
Atvykite nurodytu laiku į testavimui pasirinktą vietą. Jei atvykti negalėsite, savo registraciją atšaukite prisijungę prie Atrankos modulio savitarnos arba praneškite Atrankų skyriaus specialistams telefonu (8 5) 205 4880 (rinktis „1“).

 

Testavimo laikai

Vilniuje
Informacija atvykstantiems

Svarbu! Bendrųjų gebėjimų testavimui gali registruotis tik bendruosius reikalavimus atitinkantys asmenys:
• turintys Lietuvos Respublikos pilietybę;
• ne jaunesni nei 18 metų;
• mokantys lietuvių kalbą;
• turintys ne žemesnį nei aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.

Svarbu:
! Jeigu savo paskyroje, adresu www.testavimas.vtd.lt, nematote lentelėje nurodyto bendrųjų gebėjimų testo laiko, vadinasi visos testavimo vietos yra užimtos.
! Jeigu negalite atvykti į bendrųjų gebėjimų testo laikymą užsiregistravimo dieną, registraciją galite atšaukti savo paskyroje esančioje skiltyje Mano testai arba praneškite Atrankų skyriaus specialistams telefonu (8 5) 205 48 80 (rinktis „1").
! Atvykdami į testavimą, su savimi turėkite galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę).  
Visos priemonės, kuriomis galėsite naudotis testavimo metu, Jums bus suteiktos.

Jeigu savo paskyroje, adresu www.testavimas.vtd.lt, nematote lentelėje nurodyto bendrųjų gebėjimų testo laiko, vadinasi visos testavimo vietos yra užimtos.

Bendrųjų gebėjimų tikrinimas        

Valstybės tarnybos departamentas,
Šventaragio g. 2, Vilnius (Įėjimas iš Pilies g. pusės)

       
         
2018-03-04 Pr      
2019-03-05 A      13:30
2019-03-06 T       13:30
2019-03-07 K   09:00  
2019-03-08 Pn      
         
2018-03-11 Pr      
2019-03-12 A      
2019-03-13 T       13:30
2019-03-14 K      
2019-03-15 Pn      
         
Valstybės tarnybos departamentas rūpinasi, kad visiems pretendentams būtų sudarytos tinkamos sąlygos testuotis. Esant poreikiui, judėjimo negalią asmenų testavimas gali būti vykdomas tam pritaikytose patalpose. Apie šį poreikį prašytume judėjimo negalią turinčius asmenis informuoti Valstybės tarnybos departamento Atrankų skyriaus specialistus telefonu (8 5) 205 48 80 (rinktis „1") arba el. paštu info@vtd.lt ir suderinti testavimosi laiką.

 

Informacija apie bendrųjų gebėjimų testą
Bendrųjų gebėjimų testo struktūra
  • Bendrųjų gebėjimų testą sudaro dvi dalys – bendrųjų mąstymo gebėjimų testo dalis ir bendrųjų kompetencijų testo dalis.
  • Bendrųjų mąstymo gebėjimų testo dalyje yra pateikiama 40 klausimų, o bendrųjų kompetencijų testo dalyje – 20 klausimų.
  • Bendra testo atlikimo maksimali trukmė yra 145 minutės.
  • Testas sudaromas iš klausimų, parinktų atsitiktinumo principu. Kompiuterinė sistema sugeneruoja vienodo sunkumo klausimus. Tos pačios testavimo sesijos dalyviams yra pateikiami identiški klausimai su atsitiktiniu būdu išdėstytomis atsakymų alternatyvomis.
  • Kiekvienas testo klausimas turi tik vieną teisingą atsakymą.
  • Kiekviena atlikta testo dalis vertinama atskirai. Norint išlaikyti bendrųjų gebėjimų testą, reikia atsakyti teisingai į ne mažiau kaip 50 procentų kiekvienos testo dalies klausimų.

Detalesnė informacija apie bendrųjų gebėjimų testo struktūrą yra pateikiama Bendrųjų gebėjimų testo dalių sudarymo ir atlikimo tvarkos apraše – II skyrius.

Pavyzdinės bendrųjų gebėjimų testo užduotys

Pavyzdinės bendrųjų gebėjimų testo užduotys

Su daugiau pavyzdinių testo užduočių galite susipažinti spręsdami bandomąjį bendrųjų gebėjimų testą, kurį rasite prisijungę prie savo paskyros Atrankos modulio savitarnoje, skiltyje Mano testai. Bandomojo testo aplinka yra identiška realaus testo aplinkai, o pateikiamų užduočių turinys yra panašus, tačiau ne identiškas realiame teste esančioms užduotims. Bandomąjį testą galite spręsti neribotą kartų skaičių.

Už kitose svetainėse parduodamus testus Valstybės tarnybos departamentas neatsako. 

Jeigu neišlaikėte bendrųjų gebėjimų testo

Jeigu neišlaikėte pirmą kartą, antrą kartą testą galite perlaikyti be jokių laiko apribojimų.

Jeigu neišlaikėte antrą kartą, bendrųjų gebėjimų testą galėsite laikyti po 6 mėn. Testo būsenos laikas rodomas paskyroje. Pasibaigus šiam laikotarpiui vėl galėsite registruotis bendrųjų gebėjimų testui.

Išlaikėte bendrųjų gebėjimų testą. Kas toliau?

Išlaikius bendrųjų gebėjimų testą, galėsite teikti prašymus dalyvauti konkurse ar atrankoje į valstybės tarnautojo pareigas. Detalesnę informaciją, kaip pateikti prašymą įstaigai, rasite skyrelyje "Prašymo teikimas". 

Bendrųjų gebėjimų testo rezultatas galioja 3 metus. Teikiant prašymus įstaigoms, pakartotinai tikrintis bendrųjų gebėjimų nebereikia.

Jeigu esate pateikę prašymą į vadovaujančias pareigas, turite pasitikrinti vadovavimo gebėjimus. Daugiau...

Jeigu į jūsų norimą užimti poziciją pareigybės aprašyme yra reikalavimas mokėti užsienio kalbą, turite ją pasitikrinti iki konkurso įstaigoje. Daugiau...

Jei pasibaigė 3 metų bendrųjų gebėjimų testo galiojimas

Iš naujo laikyti bendrųjų gebėjimų testą galėsite tik pasibaigus jo 3 metų galiojimo laikotarpiui. Testo būseną visada galite pasitikrinti Atrankos modulio savitarnos skiltyje „Mano testai“. Galiojant ankstesniam rezultatui, testo iš anksto perlaikyti galimybės nėra.

Jei pasibaigus testo galiojimui norėsite teikti prašymus dalyvauti konkursuose/atrankose į valstybės tarnautojo pareigas, bendrųjų gebėjimų testą turėsite laikyti iš naujo.

Jei testo galiojimas pasibaigė po to, kai pateikėte prašymą dalyvauti konkurse/atrankoje, pokalbyje įstaigoje galite dalyvauti ir pasibaigus testo galiojimo terminui. Svarbu, kad bendrųjų gebėjimų testas galiotų prašymo leisti dalyvauti konkurse/atrankoje pateikimo dieną.

Statistinė informacija
Informacija apie bendrųjų gebėjimo testo išlaikomumo rodiklius yra pateikiama Valstybės tarnybos departamento statistikos portale. Prisijungę prie portalo, paspauskite mygtuką "Pradėti" ir atsidariusiame lange pasirinkite meniu punktą "Atrankos". 

 

Vaizdo pamoka, kaip registruotis bendrųjų gebėjimų testui  

Išsami registravimosi į bendrųjų gebėjimų testą instrukcija

Jeigu turite pastabų ar pasiūlymų dėl atrankos į valstybės tarnybą tobulinimo, juos galite pateikti elektroniniu paštu info@vtd.lt.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS

Bendrųjų gebėjimų testas