Paslaugos

 

Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimas

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447 patvirtintos Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymą ir taikomos, kai asmuo priimamas:

 • į valstybės tarnautojo pareigas konkurso būdu;
 • į pakaitinio karjeros valstybės tarnautojo pareigas;
 • valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam valstybės tarnautojui atveju;
 • į vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas (registracija telefonu (8 5) 205 4880 (rinktis „1“), susikūrus paskyrą Atrankos į valstybės tarnybą modulio savitarnoje testavimas.vtd.lt);
 • į laikinai negalinčių eiti pareigų diplomatų pareigas (registracija telefonu (8 5) 205 4880 (rinktis „1“), susikūrus paskyrą Atrankos į valstybės tarnybą modulio savitarnoje testavimas.vtd.lt).

 

Anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų mokėjimo tikrinimas Valstybės tarnybos departamente

 

Valstybės tarnybos departamento užsienio kalbų testai yra NEMOKAMI. 

Kas gali tikrintis užsienio kalbų mokėjimą Valstybės tarnybos departamente?

Užsienio kalbų mokėjimą Valstybės tarnybos departamente galės tikrintis asmenys:

 • kurie yra pateikę prašymą dalyvauti konkurse į valstybės tarnautojo pareigas ar pakaitinio valstybės tarnautojo atrankoje ir iš konkursą ar atranką organizuojančios valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos yra gavę atsakymą, kad atitinka Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nustatytus bendruosius ir pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus;
 • kurie turi teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka;
 • kurie yra buvę valstybės tarnautojai, kuriems Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka siūlomos valstybės tarnautojo pareigos;
 • pretendentai į  vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas;
 • pretendentai į laikinai negalinčio eiti pareigų diplomato pareigas.

Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimą reglamentuoja Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklės

Registracija į užsienio kalbos testą

Valstybės tarnybos departamento užsienio kalbų testai susideda iš dviejų dalių: užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymo testo (testo raštu) ir kalbėjimo gebėjimų patikrinimo (patikrinimo žodžiu). Asmenys, norintys pasitikrinti užsienio kalbos (-ų) mokėjimą Valstybės tarnybos departamente, turi į testą raštu ir patikrinimą žodžiu registruotis atskirai. Registracija vykdoma bendra tvarka kaip ir į kitus Valstybės tarnybos departamento organizuojamus testus ar patikrinimus. Tą galite padaryti prisijungę prie savo paskyros Atrankos modulio savitarnoje ir skiltyje „Mano testai“ išsirinkę sau tinkamą laiką. Registruotis į užsienio kalbos patikrinimą raštu ir žodžiu galite iš karto, tačiau patikrinimas žodžiu turi įvykti vėlesne data nei patikrinimas raštu. Išsami informacija apie registraciją testams yra pateikiama Atrankos modulio savitarnos instrukcijoje (nuo 22 psl.)
Jei testų laikymo kalendoriuje nematote patikrinimo žodžiu datų, individualų patikrinimo žodžiu laiką galite suderinti paskambinę į „Užsienio kalbų mokymo centrą“ telefonu (8 5) 275 8857.

Pretendentai į  vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas bei į laikinai negalinčio eiti pareigų diplomato pareigas privalo susikurti paskyrą Atrankos į valstybės tarnybą modulio savitarnoje www.testavimas.vtd.lt ir registruotis telefonu (8 5) 205 4880 (rinktis „1“).

Užsienio kalbų testo struktūra

Valstybės tarnybos departamente vykdomą užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) testą raštu sudaro trys dalys, kurių metu yra tikrinami klausymo ir skaitymo įgūdžiai bei gramatikos ir žodyno žinios. Kompiuterinė sistema visiems pretendentams atsitiktiniu būdu parenka vienodo sudėtingumo klausimus. Maksimali užsienio kalbos raštu testo trukmė – 1 val. 15 min.

Po patikrinimo raštu yra nustatomas tarpinis užsienio kalbos mokėjimo lygio rezultatas, o galutinis – po patikrinimo žodžiu „Užsienio kalbų mokymo centre“. Pasitikrinti užsienio kalbą žodžiu turite per 1 mėnesį nuo patikrinimo raštu dienos. 
Nustatytas asmens užsienio kalbos mokėjimo lygis įrašomas Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir galioja 3 metus nuo užsienio kalbos patikrinimo žodžiu dienos. Asmenims, pageidaujantiems pakartotinai nustatyti užsienio kalbos mokėjimo lygį, leidžiama registruotis į patikrinimą ne anksčiau kaip po 3 mėnesių nuo užsienio kalbos mokėjimo tikrinimo žodžiu dienos. 

Daugiau informacijos apie užsienio kalbos patikrinimą Valstybės tarnybos departamente rasite čia:
Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo Valstybės tarnybos departamente tvarka

 

Užsienio kalbų tikrinimo Valstybės tarnybos departamente tvarkarašis 

 

Anglų kalbos         
Informacija atvykstantiems

Svarbu:

! Jeigu savo paskyroje, adresu  www.testavimas.vtd.lt, nematote lentelėje nurodyto testo laiko, vadinasi visos testavimo vietos yra užimtos.

! Jeigu negalite atvykti į užsienio kalbos testo laikymą užsiregistravimo dieną, registraciją galite atšaukti savo paskyroje esančioje skiltyje Mano testai

! Atvykdami į testavimą, su savimi turėkite galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę).

           
Anglų kalbos testas raštu   Anglų kalbos patikrinimas žodžiu
Valstybės tarnybos departamentas,
Labdarių g. 8
(įėjimas iš kiemo pusės)
  VšĮ „Užsienio kalbų mokymo centras“,
Kalvarijų g. 2-6
tel.: (8 5) 275 8857
                     
2018-12-10 P                  
2018-12-11 A                  
2018-12-12 T 09:00                
2018-12-13 K                  
2018-12-14 Pn                  
                     
2018-12-17 P                  
2018-12-18 A                  
2018-12-19 T 09:00                
2018-12-20 K                  
2018-12-21 Pn                  
                     
Vokiečių kalbos
Informacija atvykstantiems

Vokiečių kalbos patikrinimas žodžiu vyksta VšĮ „Užsienio kalbų mokymo centre“, Kalvarijų g. 2-6,  tel.: (8 5) 275 8857

Jums patogų patikrinimo žodžiu laiką derinkite individualiai paskambinę tel.: (8 5) 272 1310 arba 8 620 61437.

 

Svarbu:

! Jeigu savo paskyroje, adresu  www.testavimas.vtd.lt, nematote lentelėje nurodyto testo laiko, vadinasi visos testavimo vietos yra užimtos.

! Jeigu negalite atvykti į užsienio kalbos testo laikymą užsiregistravimo dieną, registraciją galite atšaukti savo paskyroje esančioje skiltyje Mano testai

! Atvykdami į testavimą, su savimi turėkite galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę).

Vokiečių kalbos testas raštu
Valstybės tarnybos departamentas,
Labdarių g. 8
(įėjimas iš kiemo pusės)
     
2018-12-12 T 09:00
     
2018-12-19 T 09:00
     
Prancūzų kalbos
Informacija atvykstantiems

Prancūzų kalbos patikrinimas žodžiu vyksta VšĮ Užsienio kalbų mokymo centre, Kalvarijų g. 2-6,  tel.: (8 5) 275 8857

Jums patogų patikrinimo žodžiu laiką derinkite individualiai paskambinę tel.: (8 5) 272 1310 arba 8 620 61437.

 

Svarbu:

! Jeigu savo paskyroje, adresu  www.testavimas.vtd.lt, nematote lentelėje nurodyto testo laiko, vadinasi visos testavimo vietos yra užimtos.

! Jeigu negalite atvykti į užsienio kalbos testo laikymą užsiregistravimo dieną, registraciją galite atšaukti savo paskyroje esančioje skiltyje Mano testai

! Atvykdami į testavimą, su savimi turėkite galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę).


Prancūzų kalbos testas raštu
Valstybės tarnybos departamentas,
Labdarių g. 8
(įėjimas iš kiemo pusės)
     
2018-12-12 T 09:00
     
2018-12-19 T 09:00
     

 

Anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų mokėjimo tikrinimas akredituotuose kalbų centruose

 

Užsienio kalbos mokėjimo lygį galite pasitikrinti ir akredituotuose centruose. Anglų, vokiečių ir prancūzų kalbų mokėjimo patikrinimai Valstybės tarnybos departamente ir akredituotuose centruose yra lygiaverčiai. Žemiau yra pateikiamas sąrašas įstaigų, turinčių teisę tikrinti pretendentų į valstybės tarnautojų pareigas anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų mokėjimą.

Akredituotų centrų sąrašas
Įstaigos pavadinimas Kalba (-os) Miestas(-ai), kuriame (-uose) galima pasitikrinti užsienio kalbų mokėjimą Interneto svetainė, kurioje galima rasti daugiau informacijos apie egzaminus ir testus, jų laikymo datas ir laikus, trukmę, kainas ir kontaktus registracijai
VšĮ „Soros International House“ anglų Vilnius www.sih.lt
UAB „INDUSTRY SERVICE CENTER“ anglų Kaunas www.isc.lt 
UAB „Kalba.Lt“ anglų Vilnius,Kaunas,Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė  www.kalba.lt 
VšĮ „American English School“ anglų Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai, Alytus, Utena, Kėdainiai, Kupiškis, Pasvalys  www.ames.lt
Britų taryba anglų  Vilnius http://www.britishcouncil.lt/  
Prancūzų institutas Lietuvoje prancūzų  Vilnius www.prancuzuinstitutas.lt 
VšĮ „Užsienio kalbų mokymo centras“ anglų  Vilnius, Kaunas www.ukmc.lt 
VšĮ „Valstybės institucijų kalbų centras“ vokiečių, anglų Vilnius   http://vikc.lt
„Studijų užsienyje informacijos centras“ anglų Vilnius  www.studinfo.lt
UAB „House of English“ anglų Vilnius www.english.lt
VšĮ “Arvydo švietimo ir mokymo centras”  anglų Vilnius http://ziniugausa.lt/
Lietuvos ir Vokietijos UAB „SIGMIKA“  anglų Klaipėda    www.goglobal.lt 
Kauno technologijos universiteto Užsienio kalbų centras  anglų Kaunas   http://ktu.edu/
UAB „Amber Language Centre"   anglų Klaipėda    www.kalbupasaulis.com
Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų institutas anglų, prancūzų Kaunas   http://uki.vdu.lt
Radviliškio raj. sav. švietimo ir sporto paslaugų centro suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius anglų Radviliškis http://www.ugdcentras.lt/uzsienio-kalbu-lygio-testavimas
Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla anglų Kaišiadorys www.jaunimo.kaisiadorys.lm.lt
R. Vosylienės kalbų mokymo centras anglų Marijampolė www.kalbucentras.eu
 iCAN mokymo centras anglų Kaunas www.ican.lt
School of British English anglų Vilnius http://sbemokykla.lt/
VšĮ Anglų kalbos studija anglų Vilnius, Kaunas www.anglustudija.lt
VšĮ Raidos kryptys anglų Vilnius

http://www.raidoskryptys.lt

Kėdainių kalbų mokykla anglų Kėdainiai

www.kalbumokykla.lt

Lietuvos policijos mokykla anglų Kauno raj.

http://lpm.policija.lt

Vilniaus verslo kolegija anglų Vilnius

http://mokymai.kolegija.lt/mokymai

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokykla anglų Vilniaus raj.

http://pasienietis.lt

UAB „Intellectus kalbų centras“

anglų Vilnius

https://intellectus.lt

Muitinės mokymo centras

anglų Vilnius

http://www.cust.lt

IĮ „L.T.T.“

anglų Marijampolė

http://www.kalbosltt.lt/

 
Jei įstaigos, turinčios teisę tikrinti pretendentų į valstybės tarnautojų pareigas anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų mokėjimą, išduotame pažymėjime nenurodytas užsienio kalbos lygis, reikia kreiptis į šį pažymėjimą išdavusią įstaigą dėl pažymos su nustatytu lygiu išdavimo.
 
Reikalavimai akredituoto centro išduotai pažymai

Akredituoto centro pažymoje (pavyzdinė pažymos forma) apie užsienio kalbos mokėjimo lygį turi būti nurodyta:

 • asmens, laikiusio tarptautinį užsienio kalbos egzaminą ar tarptautinį užsienio kalbos mokėjimo lygio nustatymo testą, vardas ir pavardė;
 • laikyto egzamino ir/ar testo pavadinimas;
 • užsienio kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
 • akreditacijos centro pavadinimas ir rekvizitai;
 • pažymą išdavusio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas;
 • akredituoto centro antspaudas;
 • pažymos išdavimo data ir vieta.

Gautą akredituoto centro pažymą galite pridėti prie prašymo, kurį teikėte dalyvaujant konkurse ar atrankoje į valstybės tarnautojo pareigas, arba atsinešti su savimi į įstaigą konkurso dieną. Pažymą prie prašymo galite pridėti prisijungę prie Atrankos modulio savitarnos. Iš pradžių skiltyje „Mano dokumentai“ sukurkite naują dokumentą, pasirinkdami tipą „Užsienio kalbos lygį patvirtinanti pažyma“, o tada skiltyje „Mano prašymai“ atidarykite norimą prašymą ir paspauskite mygtuką „Papildomai pateikti dokumentus“. 

 

Įstaigos, norinčios įtraukti naujus testus/egzaminus į Taisyklių priedus, turi kreiptis į Vidaus reikalų ministeriją. 
 
Įstaigos, turinčios teisę naudoti Taisyklių prieduose nurodytus testus/egzaminus, ir norinčios būti įtrauktos į Akredituotų centrų sąrašą,  turi kreiptis į  Valstybės tarnybos departamentą.
 

Egzaminų rezultatų prilyginimas kalbinės kompetencijos lygiams pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (BEKM)

IELTS egzamino įvertinimų prilyginimas BEKM: 

International English LanguageTesting System (IELTS)

Lygis pagal BEKM

4.0

A2 

4.5-5.0

B1

5.5-6.5

B2

7.0-8.0

C1

8.5-9.0

C2

Informacija pagrįsta Britų tarybos raštu ir oficialioje IELTS svetainėje pateikiamais duomenimis.

 

Kitų užsienio kalbų mokėjimo tikrinimas

 

Kitų užsienio kalbų mokėjimas tikrinamas įstaigoje, kurioje teisės aktų nustatyta tvarka asmuo priimamas į valstybės tarnautojo pareigas. Kitų užsienio kalbų mokėjimas turės būti patikrintas:

 • iki konkurso įstaigoje pradžios, jeigu asmuo priimamas į valstybės tarnautojo pareigas konkurso būdu;
 • jeigu asmuo priimamas į pareigas pagal Valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 2 ar 3 dalis (valstybės tarnautojo statuso atkūrimas), arba 43 straipsnio 2 dalį (pareigų siūlymas, atleistiems dėl pareigybės panaikinimo, buvusiems pakaitiniams valstybės tarnautojams, ir atleistiems šalių susitarimu), kitos užsienio kalbos mokėjimas patikrinamas iki pokalbio įstaigoje, kurioje asmuo priimamas į valstybės tarnautojo pareigas, pradžios.

Pretendentams į vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas ir į laikinai negalinčio eiti pareigų diplomato pareigas kitų užsienio kalbų mokėjimas tikrinamas iki atrankos pradžios.

 
Užsienio kalbų mokėjimo įskaitymo išimtys
 • C1 užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas šiems pretendentams į valstybės tarnautojo pareigas:
  • turintiems pareigybės aprašyme nustatytos užsienio kalbos (-ų) aukštąjį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties išsilavinimą;
  • įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų pareigybės, į kurią pretenduojama, aprašyme nustatyta užsienio kalba.
 • Asmenims, siekiantiems atkurti karjeros valstybės tarnautojo statusą, atleistiems dėl pareigybės panaikinimo, buvusiems pakaitiniams valstybės tarnautojams ir atleistiems šalių susitarimu, įskaitomas paskutinių eitų pareigų pareigybės aprašyme nustatytas užsienio kalbos (-ų) mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.
 • Valstybės tarnautojams, kurie pretenduoja į kitas valstybės tarnautojo pareigas ir kurių einamų pareigų pareigybės aprašyme nustatytas užsienio kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis, įskaitomas einamų pareigų pareigybės aprašyme nustatytas užsienio kalbos mokėjimo lygis.
 • Asmenims, užsienio valstybėse išlaikius tarptautinius užsienio kalbų egzaminus, nurodytus Taisyklių 1 priede,  įskaitomas išlaikymą liudijančiame dokumente įrašytas užsienio kalbos mokėjimo lygis. Nustatytas užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas 3 metus nuo dokumento išdavimo dienos.
 

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS

Bendrųjų gebėjimų testas