Paslaugos

 

Apklausa dėl įsitraukimo į darbą ir kitų elementų valstybės tarnyboje (versija su lentelėmis)

Valstybės tarnybos departamentas analizuodamas patirtį valstybės tarnybos valdymo klausimais bei dalyvaudamas kuriant personalo valdymo standartus, atlieka visų savivaldybių administracijų ir savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų (toliau – įstaigų) valstybės tarnautojų apklausą.

Siekiame įvertinti darbo aplinką, kuri glaudžiai susijusi su įsitraukimu į įstaigų veiklą, taigi tokiu būdu įvertinti ir įsitraukimo, į darbą valstybės tarnyboje (savivaldoje) bei įstaigų veiklą, lygį.
 
Žemiau pateikiame keletą klausimų-teiginių ir maloniai prašome į juos atsakyti pažymint labiausiai Jūsų nuomonę atitinkantį atsakymą, pabrėžtina, jog čia nėra teisingų ar klaidingų atsakymų. Jūsų nuomonė yra labai svarbi, nes į ją bus atsižvelgta rengiant rekomendacijas dėl personalo valdymo bei žmogiškųjų išteklių vystymo valstybės tarnyboje.

Atsakius į klausimus, prašome paspausti mygtuką „Įrašyti“. Visi atsakymai bus naudojami tik apibendrintoms statistinėms išvadoms.

Kilus neaiškumams dėl klausimyno pildymo ar dėl apklausos, prašome kreiptis tel. (85)205 39 72.


 1. Žemiau pateikiame įvairius teiginius apie darbą ir užduotis, tarpusavio komunikaciją Jūsų įstaigoje, darbo ir asmeninio gyvenimo suderinamumą bei kt. Atidžiai perskaitykite ir įvertinkite kiekvieną teiginį nuo 1 iki 6, kur 1 reiškia – visiškai nesutinku, 6 – visiškai sutinku.

  1.  

   1 - visiškai nesutinku2 - nesutinku3 - greičiau nesutinku4 - greičiau sutinku5 - sutinku6 - visiškai sutinku
  1. Aš gerai suprantu savo įstaigos tikslus ir uždavinius.
  2. Įstaigoje mane skatina siekti įstaigos tikslų ir uždavinių.
  3. Jaučiuosi motyvuojamas (-a) atlikti daugiau nei formaliai susitarta ar numatyta mano pareigybės aprašyme.
  4. Darbe į mano nuomonę yra atsižvelgiama.
  5. Kiekvieną dieną darbe turiu galimybę daryti tai, ką geriausiai darau.
  6. Turiu visas galimybes (reikalingas priemones bei sąlygas), kad darbą galėčiau atlikti tinkamai.
  7. Galiu pasirinkti, kaip atlikti darbą.
  8. Mano darbas leidžia tinkamai panaudoti savo įgūdžius ir gebėjimus
  9. Įstaigoje esu įtraukiamas į sprendimus, kurie yra susiję su manimi ar mano darbu.
  10. Įstaigoje esu įtraukiamas į sprendimus, kurie yra susiję su įstaigos veikla.
  11. Dažnai sulaukiu grįžtamojo ryšio apie savo atliekamus darbus.
  12. Darbui skiriu daugiau pastangų, nei iš manęs reikalaujama.
  13. Darbinė atmosfera įstaigoje mane įkvepia siekti geriausių rezultatų vykdant užduotis.
  14. Manau, kad mano darbas yra vertinamas.
  15. Mano darbas man yra įdomus.
  16. Mano darbas man yra iššūkis.
  17. Žinau, ko iš manęs tikimasi darbe.
  18. Mano darbo užduotys yra aiškios.
  19. Suprantu kokį indėlį savo darbu įnešu siekiant įgyvendinti įstaigos tikslus ir uždavinius.
  20. Manau, kad įstaiga yra gerai valdoma bei tvarkoma.
 2.  

  1.  

   1 - visiškai nesutinku2 - nesutinku3 - greičiau nesutinku4 - greičiau sutinku5 - sutinku6 - visiškai sutinku
  21. Manau, jog pokyčiai įstaigoje yra gerai valdomi.
  22. Galiu saugiai reikšti kritinę nuomonę ar abejones, kaip sprendžiami klausimai įstaigoje.
  23. Dažnai inicijuoju darbus ir juos atlieku.
  24. Per paskutinius šešis mėnesius vadovai su manimi kalbėjosi apie mano pažangą.
  25. Darbe esu skatinamas tobulėti.
  26. Šiais metais įstaigoje turėjau galimybių tobulėti.
  27. Įstaigoje turiu galimybių plėtoti savo karjerą.
  28. Mano darbas ir asmeninis gyvenimas yra gerai subalansuoti.
  29. Man atrodo, kad darbe į mane žiūri kaip į asmenybę.
  30. Mano darbas man suteikia pasitenkinimo jausmą.
  31. Esu atsidavęs savo įstaigai.
  32. Įstaigos misija ar paskirtis man leidžia jausti, kad mano darbas yra svarbus.
  33. Tiesioginis vadovas gerbia mano asmeninį gyvenimą.
  34. Įstaigoje yra gerbiami individų skirtumai (pvz. darbo stiliai, kvalifikacija ir kt.)
  35. Kalbant apie savo įstaigą dažniausiai vartoju sąvoką „mes“ negu „jie“.
  36. Didžiuojuosi kitiems sakydamas, jog esu savo įstaigos dalis.
  37. Esu patenkintas dirbdamas šioje įstaigoje.
  38. Savo įstaigą rekomenduočiau kaip puikią darbo vietą.
  39. Apie darbą dažnai galvoju net tada, kai užsiimu kita veikla.
  40. Dauguma svarbių įvykių mano gyvenime susiję su darbu.
 3.  56. Jei rytoj Jums pasiūlytų kitą darbą, ar liktumėte dirbti šioje įstaigoje?

 4. *****************************************

   Kur Jūs dirbate?

 5.  

  Kuriai savivaldybei priklauso įstaiga, kurioje dirbate?*

 6.  Kiek Jūsų struktūriniame padalinyje APYTIKSLIAI yra darbuotojų?*

 7.  

  Kokia Jūsų darbo patirtis šiuo metu užimamose pareigose?*

 8.  

  Kokia Jūsų darbo patirtis valstybės tarnyboje?

   

   *

 9.  

  Koks Jūsų amžius?*

 10.  *

   1 23456
  9. Įstaigoje esu įtraukiamas į sprendimus, kurie yra susiję su manimi ar mano darbu.
  10. Įstaigoje esu įtraukiamas į sprendimus, kurie yra susiję su įstaigos veikla.
  11. Dažnai sulaukiu grįžtamojo ryšio apie savo atliekamus darbus.
  12. klau
 11.  Kuriai savivaldybei priklauso įstaiga, kurioje dirbate?*

 12.  59. Kiek Jūsų struktūriniame padalinyje APYTIKSLIAI yra darbuotojų? (Į šį klausimą prašome atsakyti tik tų respondentų, kurių užimama pareigybė yra struktūriniame padalinyje)

   *

 13.  60. Kokia Jūsų darbo patirtis šiuo metu užimamose pareigose?*

 14.  61. Kokia Jūsų darbo patirtis valstybės tarnyboje? 

   *

 15.  62. Koks Jūsų amžius?*

 16.  

  63. Slaptažodis (įrašykite slaptažodį, kurį nudorodėme Jums mūsų siųstame rašte):*


Dėkojame už atsakymus!


0%
Atsakyta 016 klausimų

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS