Paslaugos

 

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

Esama įvairių įsidarbinimo Europos Sąjungos institucijose galimybių. Viena iš jų – tapti deleguotu nacionaliniu ekspertu.

Deleguoti nacionaliniai ekspertai yra ES šalių narių nacionalinės, regioninės ar vietinės valdžios institucijų, teismų, universitetų ar tyrimų įstaigų deleguoti ekspertai laikinam darbui į ES institucijas. Išskirtiniais atvejais ekspertai gali būti deleguojami ir iš privataus sektoriaus. Deleguoti nacionaliniai ekspertai gali būti įdarbinami ne tik Europos Komisijoje, bet ir kitose institucijose. Institucijos turi savo taisykles, taikomas deleguotiems nacionaliniams ekspertams (institucijos, neturinčios savo taisyklių, dažniausiai naudojasi Europos Komisijos nustatytomis taisyklėmis).

Valstybės tarnybos departamentas organizuoja informacijos apie laisvas pareigas tarptautinėse institucijose arba užsienio valstybių institucijose platinimą ir valstybės tarnautojų, pretenduojančių būti laikinai perkeltais į pareigas šiose institucijose, atranką. 


Daugiau apie deleguotų nacionalinių ekspertų atranką ...

 

Šiuo metu vykstantys konkursai 

DNE skelbimų (nuo 2016 m. sausio 1 d.) archyvas 

DNE skelbimų (iki 2015 m. gruodžio 31 d.) archyvas