Paslaugos

 

Informacija apie Valstybės tarnybos departamento vykdomus centralizuotus konkursus ir atrankas

2019-07-01

Savaitinis informacinis pranešimas, kuriame pateikiami duomenys apie vykdomus centralizuotus konkursus ir atrankas. Žemiau pateikiamoje lentelėje pateikiamos 7 duomenų kategorijos – žaliai išskiriama šiuo metu esanti situacija (birželio 28 dieną) ir raudonai – kiekvieną savaitę pasiekiami rezultatai:

  1. Gautų pareigybių skaičius;
  2. Išspausdintų skelbimų skaičius;
  3. Pateiktų prašymų dalyvauti konkursuose ir atrankose skaičius;
  4. Atmestų/atsiimtų prašymų skaičius;
  5. Užbaigtų konkursų skaičius;
  6. Kompleksinio vertinimo skaičius;
  7. Įstaigų vadovų pateiktų prašymų skaičius.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS