Paslaugos

 

Lietuvos ekspertai su Gruzijos kolegomis dalinasi Lietuvos patirtimi tobulinant valstybės tarnybą

2019-06-03

2018 m. rugsėjo 14 d. buvo pasirašyta dvejų metų trukmės Europos Sąjungos Dvynių projekto Gruzijoje „Gruzijos valstybės tarnybos biuro pajėgumų kūrimas valstybės tarnybos reformos įgyvendinimui“ sutartis ir praėjusių metų spalio mėnesį projektas pradėtas įgyvendinti. Projektui vadovauja Vyriausybės kanceliarija, o Valstybės tarnybos departamentas yra šio projekto partneris kartu su Vidaus reikalų ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra.

Dvynių projektą sudaro penkios dalys (komponentai):

  1. Valstybės tarnybos teisinės bazės suderinimas su viešojo administravimo principais remiantis Asociacijos sutarties preambule ir Lygių galimybių direktyvų nuostatomis;
  2. Pagalba peržiūrint Gruzijos Valstybės tarnybos biuro struktūrą ir funkcijas siekiant stiprinti biuro vaidmenį valstybės tarnybos valdyme, koordinavime ir priežiūroje, kaip numatyta naujajame Gruzijos Valstybės tarnybos įstatyme;
  3. Visapusiškos žmogiškųjų išteklių politikos, šiuolaikinių žmogiškųjų išteklių valdymo metodų parengimas ir žmogiškųjų išteklių mokymo platformos sukūrimas;
  4. Valstybės tarnybos biuro IT sistemos peržiūrėjimas ir parengimas efektyviam IT priemonių atnaujinimui;
  5. Pagalba kuriant veiksmingas komunikacijos priemones ir duomenis siekiant tinkamo informacijos pateikimo.

Tikimasi, kad projektas reikšmingai prisidės prie Gruzijos valstybės tarnybos sistemos tolimesnės plėtros. Planuojama šio projekto trukmė – 24 mėn., jo vertė – 1,2 mln. eurų.

Europos Komisijos finansuojama ES Dvynių programa remia skirtingų šalių giminingų institucijų bendradarbiavimą, stiprina šalių paramos gavėjų administravimo gebėjimus, padeda joms įgyvendinti būtinas reformas. Įgyvendindamos tokius projektus įvairių valstybių institucijos dirba kartu, kad reformas vykdanti valstybė perimtų ES valstybių sukauptą patirtį.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS