Paslaugos

 

Nauja tvarka dėl pretendavimo į laisvas pareigas tarptautinėse, Europos Sąjungos ir į kitas užsienio valstybių institucijas

2019-05-31

Informuojame, kad nuo šių metų balandžio 1 d. įsigaliojus naujai „Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas“ įstatymo redakcijai, gegužės 15 d. priimta ir nuo gegužės 21 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1414 „Dėl pretendentų į laisvas pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir pretendentų į delegavimo į rinkimų stebėjimo misijas rezervą atrankos taisyklių patvirtinimo“ nauja redakcija.

Redakcija įpareigoja Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes užsienio valstybėse, Lietuvos Respublikos atstovybes prie tarptautinių organizacijų, konsulines įstaigas ir specialiąsias misijas, gavusias informaciją apie laisvas pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jos gavimo dienos visą gautą informaciją pateikti Valstybės tarnybos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai.

Pretendentų į laisvas pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir pretendentų į delegavimo į rinkimų stebėjimo misijas rezervą atrankos taisyklės nustato informacijos apie laisvas pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybės institucijose, į kurias gali būti deleguojami asmenys iš Lietuvos, pateikimą, pretendentų į laisvas pareigas, išskyrus laisvas pareigas civilinėse tarptautinėse arba Europos Sąjungos misijose ar operacijose, atrankos organizavimą ir vykdymą, pretendentų į delegavimo į rinkimų stebėjimo misijas rezervą atrankos organizavimą ir vykdymą.

Pažymėtina, kad iki šio nutarimo įsigaliojimo pradėtos pretendentų į laisvas pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose atrankos procedūros baigiamos iki šio nutarimo įsigaliojimo galiojusia tvarka.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS