Paslaugos

 

Praktinė konsultacija Valstybės tarnautojų registro tvarkytojams

2019-05-02

Šiandien Valstybės tarnybos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos testavimų ir mokymų salėje vyko konsultacija naujai paskirtiems Valstybės tarnautojų registro (toliau – Registras) tvarkytojams. Konsultacijoje dalyvavo daugiau nei 20 įstaigų valstybės tarnautojų iš Vilniaus ir Kauno.

Konsultacijos metu paaiškinti pagrindiniai darbo su Valstybės tarnybos valdymo informacine sistema (toliau – VATIS) principai, pademonstruotas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, paskyrimo, atleidimo, perkėlimo funkcionalumas, aptartas konkursų ir pakaitinių valstybės tarnautojų atrankų poreikio pateikimas per VATIS. Taip pat atsakyta į aktualius Registro tvarkytojams klausimus bei aptartos dažniausiai jų daromos klaidos.

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos informuoja, jog tokie praktiniai seminarai bus organizuojami kiekvieną ketvirtį.