Paslaugos

 

Prašome patikslinti su pastabomis grąžintus prašymus skelbti konkursą

2019-01-24
Dėmesio įstaigoms, kurių pateikti prašymai skelbti konkursus bei atrankas buvo grąžinti tikslinti – juos pakartotinai reikia pateikti iki 2019 m. sausio 31 d.

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos prašo įstaigas, kurios iki 2018 m. gruodžio 31 d. pateikė prašymus skelbti konkursus į įstaigos vadovo ar karjeros valstybės tarnautojo pareigas arba atrankas į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas ir gavo departamento pastabas, patikslintus prašymus pakartotinai pateikti ne vėliau kaip iki 2019 m. sausio 31 d. Jei patikslinti prašymai bus pateikti vėliau nei 2019 m. sausio 31 d., konkursai bei atrankos turės būti vykdomi centralizuotai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 patvirtintą Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas organizavimo tvarkos aprašą, kuris įsigaliojo 2019 m. sausio 1 d.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS