Paslaugos

 

VTD lankosi delegacija iš Azerbaidžano

2018-08-06

Valstybės tarnybos departamente (VTD) lankosi delegacija iš Azerbaidžano – Europos Sąjungos Dvynių projekto partneriai. VTD specialistai kolegoms iš Azerbaidžano pristato Lietuvos valstybės tarnautojų atrankos sistemą ir IT įrankius.

Dvynių projektas Azerbaidžane pradėtas 2016 m. pabaigoje. Jo įgyvendinimui vadovauja Vyriausybės kanceliarija, o nuolatinį projekto patarėją į Azerbaidžaną deleguoja VTD. Trečiasis projekto partneris – Europos socialinio fondo agentūra. Dvejų metų trukmės Dvynių projekto tikslas – padėti Azerbaidžanui vykdyti tolesnę valstybės tarnybos reformą.

Dvynių projektai – viena iš ES priemonių, padedančių šalims kandidatėms ir naujoms šalims narėms integruotis į ES, taip pat Dvynių projektai yra vykdomi kaip kaimynystės ir partnerystės priemonė skatinant glaudesnį bendradarbiavimą ir nuoseklią ES ir šalių partnerių integraciją, taip pat partnerystės ir bendradarbiavimo bei kitų susitarimų įgyvendinimą. Pagal ją šalys partnerės taip pat skatinamos siekti gero valdymo, tolygios socialinės ir ekonominės plėtros. Tokių projektų metu šalys perima ir pritaiko ES senbuvių sukauptą patirtį.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS