Paslaugos

 

Registracija į Tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos mokymus, skirtus valstybės tarnautojams, dirbantiems Klaipėdos apskrities valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose

Kviečiame Klaipėdos apskrities valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojus dalyvauti Tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos mokymuose.

Mokymų datos: 2020 m. rugpjūčio 20 d., rugsėjo 16 d., 25 d. arba 29 d (pasirinkti galima vieną iš nurodytų datų).

Mokymų pradžia - 9 val. Atvykimas ir registracija  - nuo 8,30 val..

SVARBU! Mokymuose gali dalyvauti tik valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojai (įstaigų vadovai, karjeros, statutiniai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai), dirbantys viešųjų pirkimų, įdarbinimo, Europos Sąjungos ir paramos lėšų skirstymo ir naudojimo, sveikatos apsaugos srityse.

 Registruotis kviečiame tik tuos valstybės tarnautojus, kurie 2019 m. ir 2020 m. dar nėra dalyvavę projekto „Valstybės tarnautojų mokymai tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0005 organizuojamuose mokymuose, t. y. nėra dalyvavę tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos mokymuose, skirtuose ūkio subjektų priežiūrą ir kontrolę vykdantiems valstybės tarnautojams, arba tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos mokymuose, skirtuose viešųjų pirkimų, įdarbinimo, ES ir paramos lėšų skirstymo ir naudojimo bei sveikatos apsaugos srityse dirbantiems valstybės tarnautojams.


 1.  Vardas*

 2.  Pavardė*

 3.  Darbovietė (nurodomas darbovietės pavadinimas, nurodytas Juridinių asmenų registre)*

 4.  Pareigų pavadinimas *

 5. Kontaktinė informacija:

   Darbo el. pašto adresas*

 6.  Darbo tel. numeris*

 7.  Apskritis, kurioje yra valstybės ir savivaldybės institucija ir įstaiga *

 8.  Pažymėkite veiklos sritį (-is), kurioje (-iose) vykdote funkcijas: *

 9.  Ar Jūsų darbo užmokesčio ar jo dalies išlaidos yra apmokamos iš ES struktūrinių fondų lėšų: *

 10.  Pasirinkite vieną mokymų datą:*


Valstybės tarnautojams, užsiregistravusiems į minėtus mokymus, likus porai dienų iki mokymų pradžios, el. paštu, nurodytu šitoje Registracijos formoje, atsiųsime priminimą dėl mokymų kartu su mokymų darbotvarke.
 
 
Maloniai lauksime Jūsų mokymuose!

 


0%
Atsakyta 010 klausimų

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS