Paslaugos

 

Tarnybinis kaitumas

 

Siekdami paskatinti tarnybinį kaitumą, valstybės tarnautojams, siekiantiems horizontalios karjeros, siūlome apsvarstyti tarnybinio kaitumo taikymo galimybes (Valstybės tarnybos įstatymo 20 str.) ir greičiau bei paprasčiau užimti laisvas valstybės tarnautojo pareigas kitoje įstaigoje.

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ SKELBIMAI

 

Skelb. Nr.

Įstaiga Padalinys Pareigybė Skelbimo galiojimas Kontaktai
170 Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba Administracinis skyrius Vyriausiasis specialistas (A-11)  2018-03-21 - 2018-04-20 Tel. Nr. (8-41) 39 79 46,
el. p. irma.daniele@vpgt.lt 
180 Žemaitijos nacionalinio parko direkcija Kraštotvarkos skyrius Vyriausiasis specialistas (A-9)  2018-03-23 - 2018-04-23 Vyr. specialistė Nijolė Norvaišienė, el.p. nijole.norvaisiene@zemaitijosnp.lt, tel. 8 448 49337
185 Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba   Vyriausiasis specialistas (A-12)  2018-03-27 - 2018-04-27 Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
vyr. patarėja Jurgita Levinienė , tel.+370 685 82270 el. paštas: jurgita.leviniene@vilnius.lt
186 Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba   Vyriausiasis specialistas (A-12)  2018-03-27 - 2018-04-27 Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Vyr. patarėja Jurgita Levinienė, tel. +370 685 82270 el. paštas: jurgita leviniene@vilnius.lt
187 Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos   Vyresnysis patarėjas (A-14)  2018-03-27 - 2018-04-30 Vida Baliūnienė (85) 2113850 vida.baliuniene@mil.lt
188 Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos Turto apskaitos skyrius Vyriausiasis specialistas (A-11)  2018-03-27 - 2018-05-31 Vida Baliūnienė (85) 2113850 vida.baliuniene@mil.lt
197 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius Finansų ir apskaitos skyrius Vyriausiasis specialistas (A-11)  2018-04-04 - 2018-04-24 Justina Tamašauskienė,
el.p. justina.tamasauskiene@sodra.lt,
tel. 8 37 395 258
198 Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba Draudžiamų susitarimų tyrimo skyrius Vyriausiasis specialistas (A-13)  2018-04-04 - 2018-04-23 el. p. agne.sauliene@kt.gov.lt
tel. (8 5) 2126557
199 Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba Dominuojančių ūkio subjektų ir susijungimų priežiūros skyrius Vyriausiasis specialistas (A-13)  2018-04-04 - 2018-04-23 el. p. agne.sauliene@kt.gov.lt
tel. (8 5) 2126557
200 Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba Dominuojančių ūkio subjektų ir susijungimų priežiūros skyrius Vyriausiasis specialistas (A-13)  2018-04-04 - 2018-04-23 el. p. agne.sauliene@kt.gov.lt
tel. (8 5) 2126557
201 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius Finansų apskaitos ir įmokų tvarkymo skyrius Vyriausiasis specialistas (A-11)  2018-04-04 - 2018-04-20 Laura Staneikienė tel. (8 5) 2788685, el. paštas laura.staneikiene@sodra.lt
Lina Malinauskaitė-Jakimavičienė tel. (8 5) 2191735.
203 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas Administravimo ir teisės skyrius Vyriausiasis specialistas (A-12)  2018-04-05 - 2018-04-20 Vyr. specialistė Renata Vijeikienė, tel. +37065055644, el. p. renata.vijeikiene@urd.am.lt
204 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius Teisės ir personalo skyrius Vyriausiasis specialistas (A-12)  2018-04-06 - 2018-04-30 Lina Budrienė tel. Nr. (8 443) 266 59,
el. paštas: lina.budriene@sodra.lt
205 Aplinkos apsaugos agentūra Administravimo departamentas Informacinių sistemų vystymo skyrius Vyriausiasis specialistas (A-13) 2018-04-09 - 2018-05-10 Administravimo departamento Informacinių sistemų vystymo skyriaus vedėjas Žilvinas Mačerinskas, tel.: 8 706 62 037, +370 61465421; el. paštas zilvinas.macerinskas@aaa.am.lt 
206 Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos Štabo Tarptautinio bendradarbiavimo ir informacinės paramos skyrius Vyriausiasis specialistas (A-11) 2018-04-09 - 2018-04-27 Tel. (8 5) 219 8036, el. p. lolita.sakalauskiene@vstarnyba.lt 
207 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas Informacijos ir technologijų skyrius Vyriausiasis specialistas (A-13) 2018-04-09 - 2018-05-18 Loreta.Cesnaviciene@lrkt.lt,
tel. 210 1611
208  Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos Biudžeto skyrius Skyriaus vedėjas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje) (A-15) 2018-04-09 - 2018-05-31 +370 706 80378, el. paštas jorune.savickiene@kam.lt 
211 Telšių apylinkės teismas Teismo raštinės skyriaus Akmenės rūmų poskyris Teismo posėdžių sekretorius (B-5) 2018-04-10 - 2018-04-20 Kristina Videikienė, tel. 860773045,
el.p. kristina.videikiene@teismas.lt 
212  Telšių apylinkės teismas Teisėjų padėjėjai Teisėjo padėjėjas (A-12) 2018-04-10 - 2018-04-20 Kristina Videikienė, tel. 860773045,
el.p. kristina.videikiene@teismas.lt 
213 Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Personalo administravimo valdybos 2-asis skyrius Vyriausiasis specialistas (A-11) 2018-04-10 - 2018-04-20 Vilija Tunkūnienė, tel. (85) 2717958,
el. p. vilija.tunkuniene@policija.lt 
215 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Antrasis projektų vertinimo ir administravimo skyrius

Vyriausiasis specialistas (A-13)

2018-04-11 - 2018-04-26 Telefonas: (8~5) 252 6894
El. paštas: ruta.kvedaraviciene@nma.lt
216 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Antrasis projektų vertinimo ir administravimo skyrius Vyriausiasis specialistas (A-13) 2018-04-11 - 2018-04-26

Telefonas: (8~5) 252 6894
El. paštas: ruta.kvedaraviciene@nma.lt

217 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Antrasis projektų vertinimo ir administravimo skyrius

Vyriausiasis specialistas (A-12)

2018-04-11 - 2018-05-02 Telefonas: (8~5) 252 6894
El. paštas: ruta.kvedaraviciene@nma.lt
218 Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos Štabo Personalo skyrius

Vyriausiasis specialistas (A-12)

2018-04-12 - 2018-04-30 Tel. (8 5) 219 8033
El. p. rimantas.aranauskas@vstarnyba.lt
219 Vilniaus regiono apylinkės teismas Teismo raštinės skyrius

Teismo posėdžių sekretorius (B-7)

2018-04-12 - 2018-04-20 laima.tociloviene@teismas.lt;
tel. (85) 275 1391
220 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Plungės teritorinis skyrius

Skyriaus vedėjo pavaduotojas (A-12)

2018-04-12 - 2018-04-19 Teisės ir personalo skyrius,
tel. 8 52 33 92 46,
el.p. beata.sileviciene@ndnt.lt
221 Vilniaus regiono apylinkės teismas Teismo kanclerio tarnyba

Teismo administracijos sekretorius (A-8)

2018-04-13 - 2018-04-20 laima.tociloviene@teismas.lt 
222 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba Europos Sąjungos išmokų skyrius

Vyriausiasis specialistas (A-10)

2018-04-16 - 2018-04-23 Vitalija Satkūnaitė, Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė,
tel. (8 5) 274 0301,
el. p. vitalija.satkunaite@sodra.lt
223 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba Europos Sąjungos išmokų skyrius

Vyriausiasis specialistas (A-10)

2018-04-16 - 2018-04-23 Vitalija Satkūnaitė, Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė,
tel. (8 5) 274 0301,
el. p. vitalija.satkunaite@sodra.lt
224 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba Europos Sąjungos išmokų skyrius

Vyriausiasis specialistas (A-10)

2018-04-16 - 2018-04-23 Vitalija Satkūnaitė, Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė, 
tel. (8 5) 274 0301, 
el. p. vitalija.satkunaite@sodra.lt
225 Šiaulių miesto savivaldybės administracija Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Statybos ir renovacijos skyrius

Vyriausiasis specialistas (A-12)

2018-04-17 - 2018-04-27 konkursai@siauliai.lt,
tel. 8 41 596218
226 Panevėžio rajono savivaldybės administracija Vaikų teisių apsaugos skyrius

Vyriausiasis specialistas (A-11)

2018-04-18 - 2018-05-09 8 45 50 37 24,
el. p. stase.venslaviciene@panrs.lt
227 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito departamento Trečiasis vidaus audito skyrius

Vyriausiasis specialistas (A-13)

2018-04-19 - 2018-05-10 852523993
228 Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ DEPARTAMENTO ŠIAULIŲ ĮMONIŲ SKYRIUS

Vyriausiasis specialistas (A-10)

2018-04-19 - 2018-04-30 Gitana Tamošiūnaitė tel. 8 41 592 319 el.paštas gitana.tamosiunaite@vmi.lt
229 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba Taikytinos teisės skyrius

Vyriausiasis specialistas (A-10)

2018-04-19 - 2018-04-25 Vitalija Satkūnaitė, Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 274 0301, el. p. vitalija.satkunaite@sodra.lt
230 Vilniaus miesto apylinkės teismas  

Teisėjo padėjėjas (A-12)

2018-04-23 - 2018-05-04 el. p. ramune.venckuviene@teismas.lt; dalia.remeskeviciene@teismas.lt
tel. (85)211 3236

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS