Paslaugos

 

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Atsparumo korupcijos lygis Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Valstybės tarnybos departamento veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, 2019 m. nustatymas

IŠVADOS IR SIŪLYMAI:

Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VTD) veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymą ir vertinimą atliko VTD Tarnybos sąlygų skyrius.

Laikotarpiu 2018-10-01–2019-09-30 buvo išanalizuota sritis: centralizuota valstybės tarnautojų atranka.   

Priemonės  Įvykdymo laikas   Laukiami rezultatai Vertinimo kriterijai 
 Nustatyti Centralizuotų konkursų (atrankų) detalų proceso aprašymą  2019-11-30  Patvirtintas Centralizuotų konkursų (atrankų) detalus proceso aprašymas, nurodant darbuotojų veiksmus bei atsakomybę / atskaitomybę / kontrolę / terminus  Detalizuotas kiekvienas etapas, nustatyta konkrečių darbuotojų/pareigybių atsakomybė / atskaitomybė / kontrolę / terminus
 Nustatyti centralizuotuose konkursuose (atrankose) dalyvaujančių darbuotojų nusišalinimo/nušalinimo mechanizmą  2019-11-30  Patvirtintas centralizuotuose konkursuose (atrankose) dalyvaujančių darbuotojų nusišalinimo/nušalinimo mechanizmas  Nustatytoje tvarkoje aiškiai reglamentuota, kokiais atvejais darbuotojai privalo nusišalinti, viešų ir privačių interesų deklaravimas, kontrolė
 Nustatyti komisijos narių skyrimo tvarką  2019-11-30  Patvirtinta komisijos narių skyrimo tvarka, kriterijai  Nustatytoje tvarkoje aiškiai reglamentuota kaip komisijos nariai paskiriami konkrečiam konkursui, nustatyta galimų komisijos narių sąrašas pagal grupes, kriterijai, pagal kuriuos gali būti darbuotojas skiriamas komisijos nariu.
 Nustatyti komisijos darbo reglamentą  2019-11-30  Patvirtinta komisijos darbo reglamentas  Komisijos darbo reglamente nustatytos komisijos pirmininko, sekretoriaus ir narių teisės ir pareigos.

 

 

 

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS