Paslaugos

 

Šiuo metu vykstantys konkursai pretendentams

Pareigybės pavadinimas ir reikalavimai pretendentams Dokumentai, kuriuos turi pateikti pretendentai Valstybės tarnybos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - Valstybės tarnybos departamentas): Terminas, iki kurio  pretendentų į laisvas pareigas dokumentai turi būti pateikti Valstybės tarnybos departamentui 

El. pašto adresas, kuriuo pretendentai į laisvas pareigas turi pateikti nurodytus dokumentus 

 

 

 

 

 

 

 

1.prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame pretendentas į laisvas pareigas nurodo:
1.1. laisvų pareigų, į kurias pretenduoja, pavadinimą,
1.2. vardą, pavardę, einamas pareigas deleguojančiojoje institucijoje (jeigu prašymą leisti dalyvauti atrankoje teikia pretendentas į laisvas pareigas, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas, statutinis valstybės tarnautojas ar valstybės pareigūnas) ir kontaktinius duomenis (gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį);
1.3. informaciją , ar:
1.3.1. teisės eiti pareigas, tokias pačias kaip priimančiojoje institucijoje, į kurias jis pretenduoja, nėra atėmęs teismas;
1.3.2. jis nėra teismo pripažintas neveiksniu darbo arba tarnybos teisinių santykių srityje.

2. užpildytą užsienio reikalų ministro patvirtintos formos deklaraciją dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams;

3. gyvenimo aprašymą Europass formatu (anglų kalba);

4.motyvacinį laišką anglų kalba;

5. priimančiosios institucijos reikalaujamus kitus dokumentus;

6. deleguojančiosios institucijos vadovo rašytinį sutikimą, kad pretendentas į laisvas pareigas būtų deleguojamas į laisvas pareigas, kai prašymą leisti dalyvauti atrankoje pateikia pretendentas į laisvas pareigas, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas, statutinis valstybės tarnautojas ar valstybės pareigūnas.

Dokumentai Valstybės tarnybos departamentui turi būti pateikti iki  info@vtd.lt
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Skelbimams taikomos 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1414 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 478 redakcija) patvirtintos „Pretendentų į laisvas pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir pretendentų į delegavimo į rinkimų stebėjimo misijas rezervą atrankos taisyklės

Užsienio reikalų ministro patvirtintos formos deklaracija dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams

Informacija pasiteirauti:
Valstybės tarnybos departamentas
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Šventaragio g. 2, Vilnius
El.p. info@vtd.lt, egle.karlonaite@vtd.lt
Tel. (8 5) 219 68 12

 

 

 

 

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS