Paslaugos

 

Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimas

Pretendentų į valstybės tarnautojų pareigas užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447 patvirtintas Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 1V-279 redakcija) (toliau – Aprašas).

 

Anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų mokėjimo tikrinimas priimant į valstybės tarnautojo pareigas

 

Pretendentų anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų mokėjimą tikrina asmenys, turintys teisę naudoti Aprašo 1 ir 2 prieduose nustatytus tarptautinius užsienio kalbų egzaminus ir (ar) tarptautinius užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymo testus (toliau – Akredituotas asmuo)

Žemiau yra pateikiamas sąrašas Akredituotų asmenų, turinčių teisę tikrinti pretendentų į valstybės tarnautojų pareigas anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų mokėjimą.

Akredituotų asmenų sąrašas
Akredituoti asmenys Kalba (-os) Miestas(-ai), kuriame (-uose) galima pasitikrinti užsienio kalbų mokėjimą Interneto svetainė, kurioje galima rasti daugiau informacijos apie egzaminus ir testus, jų laikymo datas ir laikus, trukmę, kainas ir kontaktus registracijai
Kalėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras anglų Vilnius www.kaldep.lt
VšĮ „Soros International House“ anglų Vilnius www.sih.lt
UAB „INDUSTRY SERVICE CENTER“ anglų Kaunas www.isc.lt 
UAB „Kalba.Lt“ anglų Vilnius,Kaunas,Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė  www.kalba.lt 
VšĮ „American English School“ anglų Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai, Alytus, Utena, Kėdainiai, Kupiškis, Pasvalys  www.ames.lt
Britų taryba anglų  Vilnius www.britishcouncil.lt  
Prancūzų institutas Lietuvoje prancūzų  Vilnius www.prancuzuinstitutas.lt 
VšĮ „Užsienio kalbų mokymo centras“ anglų  Vilnius, Kaunas www.ukmc.lt 
VšĮ „Valstybės institucijų kalbų centras“ vokiečių, anglų Vilnius   hvikc.lt
„Studijų užsienyje informacijos centras“ anglų Vilnius  www.studinfo.lt
UAB „House of English“ anglų Vilnius www.english.lt
VšĮ “Arvydo švietimo ir mokymo centras”  anglų Vilnius ziniugausa.lt
Lietuvos ir Vokietijos UAB „SIGMIKA“  anglų Klaipėda    www.goglobal.lt 
Kauno technologijos universiteto Užsienio kalbų centras  anglų Kaunas   ktu.edu
UAB „Amber Language Centre"   anglų Klaipėda    www.kalbupasaulis.com
Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų institutas anglų, prancūzų Kaunas  uki.vdu.lt
Radviliškio raj. sav. švietimo ir sporto paslaugų centro suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius anglų Radviliškis www.ugdcentras.lt/uzsienio-kalbu-lygio-testavimas
Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla anglų Kaišiadorys www.jaunimo.kaisiadorys.lm.lt
R. Vosylienės kalbų mokymo centras anglų Marijampolė www.kalbucentras.net
 iCAN mokymo centras anglų Kaunas www.ican.lt
School of British English anglų Vilnius sbemokykla.lt
VšĮ Anglų kalbos studija anglų Vilnius, Kaunas www.anglustudija.lt
VšĮ Raidos kryptys anglų Vilnius

www.raidoskryptys.lt

Kėdainių kalbų mokykla anglų Kėdainiai

www.kalbumokykla.lt

Lietuvos policijos mokykla anglų Kauno raj.

http://lpm.policija.lt

Vilniaus verslo kolegija anglų Vilnius

www.kolegija.lt/mokymai/valstybes-tarnautojams

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokykla anglų Vilniaus raj.

pasienietis.lt

UAB „Intellectus kalbų centras“

anglų Vilnius, Kaunas, Klaipėda

https://intellectus.lt

Muitinės mokymo centras

anglų Vilnius

www.lrmuitine.lt

IĮ „L.T.T.“

anglų Marijampolė

www.kalbosltt.eu

VšĮ „Intelekto namai“

anglų Klaipėda  www.intelektonamai.lt

Všį „Language club“

anglų Vilnius

www.languageclub.lt

 
Jei Akredituoto asmens, turinčio teisę tikrinti pretendentų į valstybės tarnautojų pareigas anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų mokėjimą, išduotame pažymėjime nenurodytas užsienio kalbos lygis, reikia kreiptis į šį pažymėjimą išdavusį Akredituotą asmenį dėl pažymos su nustatytu lygiu išdavimo.
 
Reikalavimai Akredituoto asmens išduotai pažymai

Akredituoto asmens pažymoje (pavyzdinė pažymos forma) apie užsienio kalbos mokėjimo lygį turi būti nurodyta:

  • asmens, laikiusio tarptautinį užsienio kalbos egzaminą ar tarptautinį užsienio kalbos mokėjimo lygio nustatymo testą, vardas ir pavardė;
  • laikyto egzamino ir/ar testo pavadinimas;
  • užsienio kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
  • akredituoto asmens pavadinimas ir rekvizitai ar vardas ir pavardė;
  • eksperto vardas, pavardė ir parašas;
  • pažymos išdavimo data ir vieta.

Svarbu! Akredituotas asmuo, nustatęs Pretendento anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos mokėjimo lygį, Pretendentui išduoda Pažymą apie nustatytą užsienio kalbos mokėjimo lygį, kuri galioja 3 metus nuo jos išdavimo dienos. Tos pačios užsienio kalbos mokėjimo lygis gali būti nustatomas ne anksčiau kaip po 3 mėnesių nuo tos pačios užsienio kalbos mokėjimo lygio nustatymo dienos. Pažyma apie nustatytą užsienio kalbos mokėjimo lygį, Pretendentui išduota nesilaikant šiame punkte nustatyto 3 mėnesių termino, negalioja.

Gautą Akredituoto asmens pažymą galite pridėti prie prašymo, kurį teikėte dalyvaujant konkurse ar atrankoje į valstybės tarnautojo pareigas, arba atsinešti su savimi konkurso dieną. Pažymą prie prašymo galite pridėti prisijungę prie Atrankos modulio savitarnos. Iš pradžių skiltyje „Mano dokumentai“ sukurkite naują dokumentą, pasirinkdami tipą „Užsienio kalbos lygį patvirtinanti pažyma“, o tada skiltyje „Mano prašymai“ atidarykite norimą prašymą ir paspauskite mygtuką „Papildomai pateikti dokumentus“. 
 
Akredituoti asmenys, turintys teisę naudoti Aprašo prieduose nurodytus testus/egzaminus, ir norintys būti įtraukti į Akredituotų asmenų sąrašą, turi raštu kreiptis į Valstybės tarnybos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

 

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS