Paslaugos

 

Vadovavimo gebėjimų tikrinimas

 

Registruotis į vadovavimo gebėjimų tikrinimą turite per Atrankos modulio savitarnos svetainę  www.testavimas.vtd.lt.

Vadovavimo gebėjimus turi pasitikrinti pretendentai, siekiantys užimti vadovaujamąsias pareigas valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje arba jos padalinyje.

Vadovavimo gebėjimai suprantami kaip žinios ir gebėjimai organizuoti žmonių veiklą organizacijos tikslams pasiekti bei sukurti tos veiklos efektyvumą užtikrinančias sąlygas. Vadovavimo gebėjimai tikrinami pokalbio metu.

Vadovavimo gebėjimus leidžiama tikrintis asmenims, kurie yra pateikę prašymą dalyvauti konkurse ar pakaitinio valstybės tarnautojo atrankoje eiti konkrečias vadovaujančias pareigas ir yra gavę patvirtinimą iš įstaigos, kad atitinka bendruosius ir specialiuosius reikalavimus.  Registruotis į vadovavimo gebėjimų tikrinimą asmuo turi per 3 darbo dienas nuo šio atsakymo gavimo. Vadovavimo gebėjimų tikrinimo dieną pretendentas turi būti išlaikęs bendrųjų gebėjimų testą.

! Vadovavimo gebėjimų tikrinimo metu yra vertinami gebėjimai, reikalingi įstaigos strateginiams sprendimams priimti ir tinkamam jų įgyvendinimui užtikrinti (aukščiausio lygio vadovas) arba reikalingi pavaldžių asmenų darbui koordinuoti ir kontroliuoti (padalinio lygio vadovas).  

 

Padalinio lygio vadovų pareigybės: Aukščiausio lygio vadovų pareigybės:
  • įstaigos administracijos padalinio vadovas
  • įstaigos administracijos padalinio vadovo pavaduotojas
  • kitos valstybės tarnautojo, turinčio pavaldžių asmenų, pareigos
  • įstaigos vadovas
  • įstaigos vadovo pavaduotojas
  • ministerijos, teismo ar prokuratūros kancleris
  • administracijos ar sekretoriato vadovas
  • administracijos ar sekretoriato vadovo pavaduotojas

   

Kaip pasiruošti vadovavimo gebėjimų patikrinimui?

Vertinimo metu siekiama nustatyti, ar pretendentai turi sėkmingą patirtį vertinamais aspektais ir geba savo veiklą pagrįsti vadybinėmis žiniomis, svarbiomis efektyviam įstaigos ar padalinio valdymui. Jeigu pretendentai konkrečiais vertinamais aspektais patirties neturi, jiems pateikiamos hipotetinės darbinės situacijos, kurių dėka siekiama įvertinti turimas vadybines žinias, gebėjimą jomis operuoti įvairiose situacijose. 

Pirmiausia perskaitykite vadovavimo gebėjimų tikrinimo atmintinę pretendentui. Joje pateikiama informacija padės nusiteikti ir pasirengti vertinimui.
 
Ruošiantis pokalbiui naudinga prisiminti ir apgalvoti konkrečius savo patirties pavyzdžius, kurie geriausiai atskleistų turimas vadovavimo žinias ir gebėjimus.
 
Siekdami pagilinti teorines vadovavimo žinias, galite naudotis įvairiais šaltiniais (lietuvių ir užsienio autorių knygomis, publikacijomis, informacija internete ir pan.) apie vadybą, žmogiškųjų išteklių valdymą, vadovo darbą ir jo atliekamas funkcijas.

        Atmintinė pretendentui, dalyvaujančiam vadovavimo gebėjimų tikrinime

 

Iškilus klausimų dėl vadovavimo gebėjimų tikrinimo prašome kreiptis į Vadovavimo gebėjimų tikrinimo grupę telefonu (8 5) 205 48 80 (rinktis „2").

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS