Paslaugos

 

Praktikos skelbimų archyvas
Įstaigos ir padalinio pavadinimas
Aplinkos apsaugos agentūros Administravimo departamento Informacinių sistemų vystymo skyrius, http://gamta.lt
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Audito kokybės patikrinimų skyrius, www.avnt.lt
BĮ Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras (Kultūros vadybos specialistas)
BĮ Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras (mokytojas)
BĮ Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras (Socialinio darbo specialistas)
Europos socialinio fondo agentūra
Europos socialinio fondo agentūra, Personalo skyrius
Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyrius, Informacijos analizės ir tarptautinių ryšių skyrius bei Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos JGI Projektas „Atrask save"
Jaunuolių dienos centras
Kauno apylinkės teismas
Klaipėdos apskrities archyvas
Klaipėdos miesto apylinkės teismo raštinė
Klaipėdos rajono apylinkės teismas
Krekenavos regioninio parko direkcija
Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija, https://gimnazija.seirijai.lm.lt/
Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos Ikimokyklinio ugdymo skyrius. https://www.veisiejai.lm.lt https://www.veisiejai.lm.lt
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyrius
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra Pastatų energinio taupumo departamentas www.apva.lt; www.betalt.lt
http://lrvk.lrv.lt/lt ">Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Asmenų aptarnavimo skyrius http://lrvk.lrv.lt/lt
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Ryšių su visuomene skyrius lrvk.lrv.lt/lt
http://lrvk.lrv.lt/lt ">Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Strateginių kompetencijų grupės Geresnio reguliavimo pogrupis http://lrvk.lrv.lt/lt
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Turto valdymo skyrius
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Asmenų aptarnavimo skyrius http://lrvk.lrv.lt/lt
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Lietuvos įvaizdžio grupė
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Projektų valdymo grupė
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Viešojo valdymo ir socialinės aplinkos departamentas, Informacinės visuomenės skyrius
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija
Lietuvos teisės institutas
Metelių regioninio parko direkcija
Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Bendrųjų reikalų skyrius
Nacionalinė teismų administracija, Tarptautinių santykių skyrius
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo skyrius
Sirvėtos regioninio parko direkcija
Šilutės rajono apylinkės teismas
Tauragės rajono apylinkės teismas
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos Vilniaus skyrius
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centras
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Agrochemijos skyrius
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorija
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Fitosanitarinių tyrimų laboratorija
Valstybinė darbo inspekcija prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų skyrius
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Ryšių su visuomene skyrius www.vlk.lt
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Mokesčių informacijos departamento Konsultavimo telefonu skyrius
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Personalo skyrius
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Strategijos ir analizės skyrius, www.vtpsi.lt
Valstybinės darbo inspekcijos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Komunikacijos skyrius
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Anykščių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kretingos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Valstybinis studijų fondas, Stipendijų ir finansinės paramos skyrius arba Paskolų skyrius
Varnių regioninis parkas
Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Visagino miesto apylinkės teismas
VšĮ Bistrampolio dvaras
VšĮ Lietuvos viešojo administravimo institutas
Zarasų rajono apylinkės teismas
Praktikos vieta
Anykščiai
Gargždai
Kaunas
Klaipėda
Kretinga
Lazdijai
Lazdijų r. savivaldybė
Pabradė
Panevėžio r. savivaldybė
Panevėžys
Šilutė
Švenčionių r. savivaldybė
Tauragė
Telšių r. savivaldybė
Vilniaus m. savivaldybė
Vilnius
Visaginas
Zarasai
Įstaiga
Praktikos vieta
  
Paskelbimo data Įstaigos ir padalinio pavadinimas Praktikos vieta
2022-05-03 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra Pastatų energinio taupumo departamentas www.apva.lt; www.betalt.lt Vilnius
2020-12-15 Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija, https://gimnazija.seirijai.lm.lt/ Lazdijai
2020-12-15 Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos Ikimokyklinio ugdymo skyrius. https://www.veisiejai.lm.lt https://www.veisiejai.lm.lt Lazdijai
2020-12-11 Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyrius Lazdijai
2019-07-19 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos Vilniaus skyrius Vilniaus m. savivaldybė
2019-01-09 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Projektų valdymo grupė Vilnius
2018-12-20 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Lietuvos įvaizdžio grupė Vilnius
2018-12-11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Turto valdymo skyrius Vilnius
2018-08-13 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Ryšių su visuomene skyrius lrvk.lrv.lt/lt Vilnius
2018-08-13 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Strateginių kompetencijų grupės Geresnio reguliavimo pogrupis http://lrvk.lrv.lt/lt Vilnius
2018-08-13 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Asmenų aptarnavimo skyrius http://lrvk.lrv.lt/lt Vilnius
2018-08-13 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Asmenų aptarnavimo skyrius http://lrvk.lrv.lt/lt Vilnius
2018-05-14 Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija Vilnius
2018-03-06 Aplinkos apsaugos agentūros Administravimo departamento Informacinių sistemų vystymo skyrius, http://gamta.lt Vilnius
2017-08-04 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Audito kokybės patikrinimų skyrius, www.avnt.lt Vilnius
2017-07-31 Europos socialinio fondo agentūra, Personalo skyrius Vilnius
2017-07-24 Vilniaus miesto savivaldybės administracija Vilnius
2017-05-29 VšĮ Lietuvos viešojo administravimo institutas Vilnius
2017-04-14 Europos socialinio fondo agentūra Vilnius
2017-04-10 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Ryšių su visuomene skyrius www.vlk.lt Vilnius
2017-03-23 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Strategijos ir analizės skyrius, www.vtpsi.lt Vilnius
2016-11-23 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Vilnius
2016-11-23 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Personalo skyrius Vilnius
2016-10-27 Visagino miesto apylinkės teismas Visaginas
2016-10-07 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo skyrius Vilnius
2016-07-18 Lietuvos teisės institutas Vilnius
2016-05-19 Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilnius
2016-05-13 Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Bendrųjų reikalų skyrius Vilnius
2016-05-05 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Mokesčių informacijos departamento Konsultavimo telefonu skyrius Vilnius
2016-05-05 Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyrius, Informacijos analizės ir tarptautinių ryšių skyrius bei Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos JGI Projektas „Atrask save" Vilnius
2016-03-21 Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorija Vilnius
2016-03-21 Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Fitosanitarinių tyrimų laboratorija Vilnius
2016-03-21 Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Agrochemijos skyrius Vilnius
2016-03-21 Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
2016-02-25 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Vilnius
2016-02-12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Viešojo valdymo ir socialinės aplinkos departamentas, Informacinės visuomenės skyrius Vilnius
2016-02-12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Viešojo valdymo ir socialinės aplinkos departamentas, Informacinės visuomenės skyrius Vilnius
2016-02-12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Viešojo valdymo ir socialinės aplinkos departamentas, Informacinės visuomenės skyrius Vilnius
2015-06-23 VšĮ Bistrampolio dvaras Panevėžio r. savivaldybė
2015-06-02 Klaipėdos apskrities archyvas Klaipėda
2015-05-14 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
2014-12-18 Jaunuolių dienos centras Panevėžys
2014-01-27 BĮ Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras (Kultūros vadybos specialistas) Klaipėda
2014-01-27 BĮ Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras (Socialinio darbo specialistas) Klaipėda
2014-01-27 BĮ Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras (mokytojas) Klaipėda
2013-10-07 Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centras Pabradė
2013-07-02 Kauno apylinkės teismas Kaunas
2013-04-16 Šilutės rajono apylinkės teismas Šilutė
2013-04-11 Varnių regioninis parkas Telšių r. savivaldybė
2013-04-10 Tauragės rajono apylinkės teismas Tauragė
2013-04-10 Zarasų rajono apylinkės teismas Zarasai
2013-04-10 Nacionalinė teismų administracija, Tarptautinių santykių skyrius Vilnius
2013-04-08 Metelių regioninio parko direkcija Lazdijų r. savivaldybė
2013-04-05 Klaipėdos rajono apylinkės teismas Gargždai
2012-07-12 Valstybinė darbo inspekcija prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų skyrius Vilnius
2012-07-09 Valstybinis studijų fondas, Stipendijų ir finansinės paramos skyrius arba Paskolų skyrius Vilnius
2012-07-05 Klaipėdos miesto apylinkės teismo raštinė Klaipėda
2012-07-03 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kretingos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Kretinga
2012-07-02 Valstybinės darbo inspekcijos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Komunikacijos skyrius Vilnius
2012-07-02 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Anykščių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Anykščiai
2012-06-28 Sirvėtos regioninio parko direkcija Švenčionių r. savivaldybė
2012-06-26 Krekenavos regioninio parko direkcija Panevėžio r. savivaldybė