Paslaugos

 

Civilinė atsakomybė

Šiuo metu nėra duomenų apie civilines bylas dėl žalos, padarytos korupcinio pobūdžio nusikalstamomis veikomis, atlyginimo. Nei vienas iš respondentų negalėjo patvirtinti, ar Lietuvoje tokių bylų buvo. Tikėtina, kad tai nėra susiję su ieškininės senaties terminais, taikomais ieškiniams atlyginti žalą. Absoliuti respondentų dauguma išreiškė nuomonę, kad trejų metų ieškininės senaties terminas ieškiniui pareikšti yra pakankamas ir nebūtų kliūtimi nuo korupcinio nusikaltimo nukentėjusiam asmeniui kreiptis dėl žalos atlyginimo. Labiau tikėtina, kad ieškinių atlyginti korupcinio pobūdžio nusikalstama veika padarytą žalą nėra dėl to, jog nėra tokių precedentų. Atitinkamai asmenys, nukentėję nuo korupcinių nusikaltimų, nežino, kad yra galimybė gauti kompensaciją už patirtą žalą. Advokatas K. Čilinskas viešoje diskusijoje įrodinėjo, kad civiliniai ieškiniai gali būti labai perspektyvūs užtikrinant korumpuotų pareigūnų atsakomybę.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS