Paslaugos

 

Komisijos narių, dalyvavusių VVA organizuotuose konkursuose į vadovaujamąsias pareigas, apklausa