Paslaugos

 

Interesų konfliktas

Interesų konfliktas yra situacija, kai asmuo eidamas savo tarnybines pareigas privalo atlikti tam tikrą veiksmą, tačiau tas veiksmas (tarnybinių funkcijų dalis, pavedimas ar pan.) yra susijęs ne tik su jo tiesioginėmis pareigomis, bet ir su jo, ar jam artimo asmens, privačiu interesu. Su interesų konfliktais yra tiesiogiai susiję ir šie paplitę korupciniai reiškiniai: nepotizmas – savo artimų asmenų protegavimas ir jų globa naudojantis užimamomis tarnybinėmis pareigomis bei statusu, klientelizmas – galia grindžiami politiniai santykiai ir sprendimų priėmimo procedūros, kronizmas – draugų ir bičiulių protegavimas.

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS