Paslaugos

 

Valstybės tarnyboje būtinų kompetencijų analizė ir valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų katalogas

Valstybės tarnyboje būtinų kompetencijų analizė ir valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų katalogas

Nuo kompetencijų išskyrimo iki praktinio panaudojimo: kompetencijų modelio įdiegimo iššūkiai

Elektroninis pareigybių aprašymų katalogas ir kompetencijų modulis

Vadovų kompetencijų tyrimas Lietuvos statistikos departamente

360°grįžtamojo ryšio vertinimo metodas ir jo taikymas vadovų gebėjimų stiprinimui

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS