Paslaugos

 

Personalo valdymas

Valstybės tarnautojų personalo valdymo sistema yra decentralizuota.

Valstybės tarnybos įstatyme nustatyta, kad valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose personalą valdo šių institucijų ir įstaigų vadovai, kuriems šis įstatymas leidžia pasirinkti vieną personalo valdymo organizavimo būdą – jiems padėti valdyti personalą gali tos pačios įstaigos valstybės tarnautojai.

Pagal Valstybės tarnybos įstatymą:

  • į valstybės tarnybą priimami asmenys atitinkantys įstatyme nustatytus bendruosius ir pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus. Valstybės tarnautojų pareigybės aprašomos ir vertinamos vadovaujantis Vyriausybės patvirtinta metodika;
  • valstybės tarnautojų pareigybės skirstomos į karjeros, politinio (asmeninio) pasitikėjimo, įstaigų vadovų ir statutinių valstybės tarnautojų;
  • į valstybės tarnyba asmuo priimamas konkurso būdu arba be konkurso – politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu;
  • karjeros valstybės tarnautojai turi teisę į karjerą, kuri valstybės tarnyboje gali būti tiek vertikali, tiek horizontali:
    • vertikali karjera vyksta per tarnybinės veiklos vertinimą (kasmetinį ar neeilinį): įvertinus valstybės tarnautoją labai gerai greta kitų pasiūlymų (padėka, vardinė dovana, vienkartinė piniginė išmoka, kvalifikacinės klasės suteikimas) valstybės tarnautojui gali būti pasiūlytos ir aukštesnės pareigos toje pačioje įstaigoje;
    • horizontali karjera realizuojama tarnybinio kaitumo būdu, kuomet valstybės tarnautojas, atitinkantis pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus, gali būti perkeltas į tos pačios ar žemesnės kategorijos pareigas toje pačioje ar kitoje įstaigoje;
  • valstybės tarnautojai per visą savo tarnybos laiką turi teisę biudžeto lėšomis tobulinti savo kvalifikaciją.

___________

Žmogiškųjų išteklių valdymo sąvokų žodynėlis

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS