Paslaugos

 

Informacija mokymo paslaugų teikėjams

Kontaktinis asmuo Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

Dalia Janulevičienė, tel. (8 5) 205 3994      

 

Rekomendacija fiziniams ir juridiniams asmenims, siekiantiems teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams  

Rekomendacija dėl valstybės tarnautojų mokymo programų tvirtinimo 

Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo atmintinė  

Mokymo kortelės ir mokymo ataskaitos pildymo VATIS instrukcija

Teisės aktai
  1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 28 d. nutarimas Nr. 1575 „Dėl Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

  2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1V-735 „Dėl Asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

  3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. 1V-386 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 339 „Dėl Valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo