Paslaugos

 

Informacija įstaigoms ir įmonėms apie konkursų į darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareigas paskelbimo tvarką

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, nuo 2017 m. liepos 1 d. konkursai į laisvas pareigas valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose  ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, skelbiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – VATIS).  

Norėdama paskelbti skelbimą apie konkursą per VATIS, įstaiga/įmonė pirmiausia turi gauti prisijungimo prie VATIS duomenis ir teisę skelbti bei tvarkyti tokius skelbimus.

Plačiau skaitykite Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tinklalapyje:

https://ird.lt/lt/paslaugos/tvarkomu-valdomu-registru-ir-informaciniu-sistemu-paslaugos/valstybes-tarnybos-valdymo-informacines-sistemos-vatis-paslaugos  

 

*** *** ***

 

Instrukcija duomenų tvarkytojui darbui su darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, konkursais

 

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS