Paslaugos

 


Kiti darbo skelbimai


Informuojame, kad nuo 2017 m. liepos 1 d. Valstybės tarnybos portalo skiltyje „Kiti darbo skelbimai“ aktualūs darbo pasiūlymai neskelbiami. Aktualius darbo skelbimus galite rasti skiltyje „Konkursai

Vadovaujantis 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtintu „Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu“ (toliau – Aprašas), nuo 2017 m. liepos 1 d. konkursai į pareigybes, išvardintas „Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąraše“, skelbiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Esant poreikiui Valstybės tarnybos portale paskelbti darbo pasiūlymą dėl:

  • • darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareigų, neįtrauktų į „Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašą“,
  • • karjeros valstybės tarnautojo pareigų, į kurias siekiama laikinai perkelti valstybės tarnautoją esant  tarnybinei būtinybei,
  • • statutinio valstybės tarnautojo pareigų,

skelbimus apie konkursus į šias pareigybes taip pat galima skelbti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Įstaiga
Vietovė
Įstaiga
Vietovė
Pareigos
  
Paskelbimo data Pareigos Pareiginės algos koeficientas Įstaiga Vietovė