Paslaugos

 

APKLAUSA DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMO METODIKOS TAIKYMO

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, įgyvendindamas Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (Pareigybių aprašymo metodika), 56 punktą, vykdo valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir jų vertinimo proceso monitoringą ir maloniai prašo Jūsų iki š. m. rugsėjo 24 d. pasidalinti šio teisės akto taikymo praktikoje patirtimi, atsakant į žemiau pateikiamus klausimus. 
Šios apklausos ir monitoringui naudotų statistinių duomenų pagrindu bus teikiami siūlymai Vidaus reikalų ministerijai dėl teisės akto nuostatų tobulinimo.


 1.  *

  1. Ar susiduriate su problemomis taikydami Pareigybių aprašymo metodikos nuostatas?

 2.  2. Su kokiomis problemomis susiduriate taikydami Pareigybių aprašymo metodikos nuostatas?

 3.  

  2.1. Teisės normų taikymo (turinio prasme) problemos, susijusios su Pareigybių aprašymo metodikos nuostatomis, reglamentuojančiomis:

 4.  Su kokiomis konkrečiomis teisės normų taikymo (turinio prasme) problemomis susiduriate taikydami Pareigybės aprašymo metodikos nuostatas, susijusias su:


  pareigybės charakteristika

 5.  pareigybės veiklos sritimi

 6.  pareigybės specializacija

 7.  pareigybės funkcijomis

 8.  specialiaisiais reikalavimais

 9.  kompetencijomis

 10.  kita

 11.  2.2. Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų rengimo VATIS problemos, susijusios su:

 12.  Su kokiomis konkrečiomis VATIS problemomis susiduriate taikydami Pareigybės aprašymo metodikos nuostatas, susijusias su: 


  pareigybės charakteristika

 13.  pareigybės veiklos sritimi

 14.  pareigybės specializacija

 15.  pareigybės funkcijomis

 16.  specialiaisiais reikalavimais

 17.  kompetencijomis

 18.  kita

 19.  3. Kokių pasiūlymų turėtumėte dėl Pareigybių aprašymo metodikos nuostatų tobulinimo, susijusio su:


  pareigybės charakteristika

 20.  pareigybės veiklos sritimi

 21.  pareigybės specializacija

 22.  pareigybės funkcijomis

 23.  specialiaisiais reikalavimais

 24.  kompetencijomis

 25.  kita

 26.  4. Kokių pasiūlymų turėtumėte dėl VATIS Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų rengimo posistemio tobulinimo, susijusio su:


  pareigybės charakteristika

 27.  pareigybės veiklos sritimi

 28.  pareigybės specializacija

 29.  pareigybės funkcijomis

 30.  specialiaisiais reikalavimais

 31.  kompetencijomis

 32.  kita

 33.  5. Kokių pasiūlymų turėtumėte dėl valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinių?

 34.  6. Kaip vertinate valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų standartizavimą?*

  (Privaloma pasirinkti 1 atsakymo variantus)
 35.  

 36. Apklausą užpildžiusio asmens

   Vardas*

 37.  Pavardė*

 38.  Įstaigos pavadinimas*

 39.  Pareigų pavadinimas *


Dėkojame Jums už skirtą laiką ir bendradarbiavimą!


0%
Atsakyta 039 klausimų