Paslaugos

 

Asmenų, 2021 m. dalyvavusių Valstybės tarnybos departamento organizuotuose konkursuose ir atrankose, apklausa

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS