Paslaugos

 

Asmenų, 2022 m. dalyvavusių Valstybės tarnybos departamento organizuotuose konkursuose, apklausa

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS