Paslaugos

 

Asmenų, 2023 m. dalyvavusių Viešojo valdymo agentūros organizuotuose konkursuose, apklausa