Paslaugos

 

Asmenų, 2024 m. dalyvavusių Viešojo valdymo agentūros organizuotuose konkursuose į įstaigos vadovo pareigas, apklausa